Study General 2008. Civil engineering, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.ОГ Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.4.ОГ Нацртна геометрија 1.semester Compulsory
1.3.5.ОГ Механика 1 1.semester Compulsory
1.4.3.ОГ Инжењерска геологија 1.semester Compulsory
1.5.4.ОГ Физика 1.semester Compulsory
1.6.4.ОГ.2 Рачунарско цртање у грађевинарству 1.semester Elective
1.7.2.ОГ.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.7.2.ОГ.2 Руски језик 1 1.semester Elective
2.1.5.ОГ Математика 2 2.semester Compulsory
2.2.6.ОГ Отпорност материјала 1 2.semester Compulsory
2.4.4.ОГ Механика 2 2.semester Compulsory
2.5.4.ОГ Грађевински материјали 1 2.semester Compulsory
2.6.2.ОГ.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.6.2.ОГ.2 Руски језик 2 2.semester Elective
3.1.5.ОГ Математика 3 3.semester Compulsory
3.2.4.ОГ Геодезија 3.semester Compulsory
3.3.4.ОГ Механика флуида 3.semester Compulsory
3.4.3.ОГ Грађевински материјали 2 3.semester Compulsory
3.5.3.ОГ Основе еколошког инжењерства 3.semester Compulsory
3.6.3.ОГ Отпорност материјала 2 3.semester Compulsory
3.7.2.ОГ.1 Пословне презентације и комуникације 3.semester Elective
3.7.2.ОГ.2 Интернет и електронско пословање 3.semester Elective
4.1.5.ОГ Саобраћајни инфраструктурни системи 4.semester Compulsory
4.2.4.ОГ Зградарство 4.semester Compulsory
4.4.5.ОГ Механика тла 4.semester Compulsory
4.5.6.ОГ Теорија конструкција 1 4.semester Compulsory
2.3.4.ОГ Примена рачунара 2.semester Compulsory
5.1.2.ОГ Правна регулатива и грађевинарство 5.semester Compulsory
5.2.2.ОГ Технологија бетона 5.semester Compulsory
5.3.5.ОГ Теорија бетонских конструкција 5.semester Compulsory
5.4.4.ОГ Мерење и вредновање радова у грађевинарству 5.semester Compulsory
5.5.5.ОГ.1 Теорија конструкција 2 5.semester Elective
5.5.5.ОГ.2 Матрична анализа конструкција 5.semester Elective
5.6.4.ОГ.1 Дрвене и зидане конструкције 5.semester Elective
5.6.4.ОГ.2 Дрвене конструкције оплате и скеле 5.semester Elective
5.7.3.ОГ.1 Завршни радови и инсталације 5.semester Elective
5.7.3.ОГ.2 Грађевинска физика 5.semester Elective
6.1.4.ОГ Фундирање 6.semester Compulsory
6.2.4.ОГ Металне конструкције 1 6.semester Compulsory
6.3.4.ОГ Методе планирања у грађевинарству 6.semester Compulsory
6.4.3.ОГ.1 Примена рачунара у пројектовању конструкција 6.semester Elective
6.4.3.ОГ.2 Пословни односи у грађевинарству 6.semester Elective
6.5.12.ОГ Завршни рад 6.semester Compulsory
1.6.4.ОГ.1 Увод у примену рачунара 1.semester Elective
4.3.4.ОГ Хидротехника 4.semester Compulsory
4.6.2.ОГ Student's Internship 4.semester Compulsory
5.7.3.ОГ.1 Завршни радови и инсталације (Грађевина); 5.semester Elective
5.7.3.ОГ.1 Завршни радови и инсталације (Машинство); 5.semester Elective
5.7.3.ОГ.1 Завршни радови и инсталације (Електротехника); 5.semester Elective