Study Construction management 2004. Construction, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
7.1.4 Бетонске конструкције 2 7.semester Compulsory
7.2.4 Ижењерска економија 7.semester Compulsory
7.3.4 Системи база података 7.semester Compulsory
7.4.4 Операциона истраживања 7.semester Compulsory
7.5.4 Информациони системи 7.semester Compulsory
7.6.4 Металне конструкције 7.semester Compulsory
8.1.3 Комунални и инфраструктурни системи 8.semester Compulsory
8.2.4 Управљање пројектима 8.semester Compulsory
8.3.4 Теорија менаџмента и управљање људским ресурсима 8.semester Compulsory
8.4.5 Геоинформациони системи 8.semester Compulsory
8.5.4 Теорија вероватноће и статистика 8.semester Compulsory
8.5.4 Вредновање грађевинских објеката 8.semester Compulsory
8.6.4 Хидротехничке конструкције 8.semester Compulsory
9.1.4 Менаџмент грађевинских предузећа 9.semester Compulsory
9.2.4 Маркетинг у грађевинарству 9.semester Elective
9.2.4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9.semester Elective
9.2.4 Управљање ризиком и вредносно инжењерство 9.semester Elective
9.2.4 Специјалне технологије грађења 9.semester Elective
9.2.4 Савремени материјали у грађевинарству 9.semester Elective
9.2.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 9.semester Elective
9.2.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова 9.semester Elective
9.2.4 Рачунарске мреже и комуникације 9.semester Elective
9.2.4 Стратешки информациони системи 9.semester Elective
9.3.4 Маркетинг у грађевинарству 9.semester Elective
9.3.4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9.semester Elective
9.3.4 Управљање ризиком и вредносно инжењерство 9.semester Elective
9.3.4 Специјалне технологије грађења 9.semester Elective
9.3.4 Савремени материјали у грађевинарству 9.semester Elective
9.3.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 9.semester Elective
9.3.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова 9.semester Elective
9.3.4 Рачунарске мреже и комуникације 9.semester Elective
9.3.4 Стратешки информациони системи 9.semester Elective
9.4.4 Маркетинг у грађевинарству 9.semester Elective
9.4.4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9.semester Elective
9.4.4 Управљање ризиком и вредносно инжењерство 9.semester Elective
9.4.4 Специјалне технологије грађења 9.semester Elective
9.4.4 Савремени материјали у грађевинарству 9.semester Elective
9.4.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 9.semester Elective
9.4.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова 9.semester Elective
9.4.4 Рачунарске мреже и комуникације 9.semester Elective
9.4.4 Стратешки информациони системи 9.semester Elective
9.5.4 Маркетинг у грађевинарству 9.semester Elective
9.5.4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9.semester Elective
9.5.4 Управљање ризиком и вредносно инжењерство 9.semester Elective
9.5.4 Специјалне технологије грађења 9.semester Elective
9.5.4 Савремени материјали у грађевинарству 9.semester Elective
9.5.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 9.semester Elective
9.5.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова 9.semester Elective
9.5.4 Рачунарске мреже и комуникације 9.semester Elective
9.5.4 Стратешки информациони системи 9.semester Elective
9.6.4 Маркетинг у грађевинарству 9.semester Elective
9.6.4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9.semester Elective
9.6.4 Управљање ризиком и вредносно инжењерство 9.semester Elective
9.6.4 Специјалне технологије грађења 9.semester Elective
9.6.4 Савремени материјали у грађевинарству 9.semester Elective
9.6.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 9.semester Elective
9.6.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова 9.semester Elective
9.6.4 Рачунарске мреже и комуникације 9.semester Elective
9.6.4 Стратешки информациони системи 9.semester Elective
10.1.25 Дипломски рад 10.semester Compulsory