Study Environmental Engineering 2004. Technology, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.6 Општа и неорганска хемија 1 1.semester Compulsory
1.2.5 Математика 1 1.semester Compulsory
1.3.5 Техничка физика 1 1.semester Compulsory
1.4.4 Инжењерско цртање 1.semester Compulsory
1.5.3 Социологија рада 1.semester Elective
1.5.3 Психологија рада 1.semester Elective
1.6.2 Енглески језик 1.semester Compulsory
1.6.2 Руски језик 1.semester Compulsory
2.1.6 Општа и неорганска хемија 2 2.semester Compulsory
2.2.5 Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.5 Техничка физика 2 2.semester Compulsory
2.4.3 Нацртна геометрија 2.semester Compulsory
2.5.4 Основи машинства 2.semester Compulsory
2.6.2 Примена рачунара 1 2.semester Compulsory
2.7.2 Енглески језик 2.semester Compulsory
2.7.2 Руски језик 2.semester Compulsory
3.1.5 Математика 3 3.semester Compulsory
3.2.6 Органска хемија 1 3.semester Compulsory
3.3.3 Примена рачунара 2 3.semester Compulsory
3.4.6 Термодинамика са термотехником 3.semester Compulsory
3.5.6 Аналитичка хемија 3.semester Compulsory
4.1.6 Физичка хемија 1 4.semester Compulsory
4.2.6 Органска хемија 2 4.semester Compulsory
4.3.4 Електротехника са електроником 4.semester Compulsory
4.4.4 Основи електрохемије 4.semester Elective
4.4.4 Механизми органских реакција 4.semester Elective
4.4.4 Основи графичког инжењерства 4.semester Elective
4.4.4 Колоидна хемија 4.semester Elective
4.5.2 Предмет економских наука 4.semester Compulsory
4.6.5 Student's Internship 4.semester Compulsory
5.1.6 Физичка хемија 2 5.semester Compulsory
5.2.4 Мерење и регулација процеса 5.semester Compulsory
5.3.5 Материјали 5.semester Compulsory
5.4.3 Инструменталне методе 5.semester Compulsory
5.5.4 Извори загађења у технологији 5.semester Compulsory
5.6.4 Опасне и штетне материје 5.semester Compulsory
6.1.4 Механичке и топлотне операције 6.semester Compulsory
6.2.5 Операције преноса масе 6.semester Compulsory
6.3.5 Извори загађења у металургији 6.semester Compulsory
6.4.4 Методе анализе загађујућих материја 6.semester Compulsory
6.5.5 Завршни реферат 6.semester Compulsory