Study Construction management 2008. Civil engineering, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.4.ДГ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 1 1.semester Compulsory
1.2.4.ДГ Грађевинска економија 1.semester Compulsory
1.3.4.ДГ Технологија грађења 1.semester Compulsory
1.4.4.ДГ.1М Грађевинска механизација 1.semester Compulsory
1.5.4.ДГ.1М Базе података у грађевинарству 1.semester Compulsory
1.6.4.ДГ.1М Основи урбанизма 1.semester Elective
1.6.4.ДГ.2М Информациони системи у грађевинарству 1.semester Elective
2.1.4.ДГ Управљање инвестиционим пројектима 2.semester Compulsory
2.2.4.ДГ.1М Пројектовање организације грађења 2.semester Compulsory
2.3.4.ДГ.1М Уговарање у грађевинарству 2.semester Compulsory
2.4.4.ДГ.1М Планирање простора и саобраћаја 2.semester Compulsory
2.5.4.ДГ.1М Лепљене и ламелиране дрвене конструкције 2.semester Elective
2.5.4.ДГ.2М Технологија производње металних конструкција 2.semester Elective
2.6.4.ДГ.1М Основе спрегнутих конструкција 2.semester Elective
2.6.4.ДГ.2М Операциона истраживања 2.semester Elective
3.1.4.ДГ.1М Специјалне технологије грађења 3.semester Compulsory
3.2.4.ДГ.1М Управљање људским ресурсима 3.semester Compulsory
3.3.4.ДГ.1М Геоинформациони системи 3.semester Compulsory
3.4.4.ДГ.1М Менаџмент грађевинских предузећа 3.semester Compulsory
3.5.4.ДГ.1М Вредновање грађевинских објеката 3.semester Elective
3.5.4.ДГ.2М Управљање квалитетом у грађевинарству 3.semester Elective
3.5.4.ДГ.3М Маркетинг у грађевинарству 3.semester Elective
3.5.4.ДГ.4М Санација, реконструкција и одржавање зиданих и дрвених конструкција 3.semester Elective
4.1.5.ДГ Student's Internship 4.semester Compulsory
4.2.10.ДГ Студијски истраживачки рад на припреми дипломског рада 4.semester Compulsory
4.3.15.ДГ Дипломски рад 4.semester Compulsory