Study Construction management 2014. Civil engineering, master one-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.ДГМ Менаџмент грађевинских предузећа 1.semester Compulsory
1.2.5. ДГМ Специјалне технологије грађења 1.semester Compulsory
1.3.5.ДГМ Маркетинг у грађевинарству 1.semester Compulsory
1.4.5.ДГМ.1 Управљање квалитетом и вредносно инжењерство 1.semester Elective
1.4.5.ДГМ.2 Управљање ризиком и одрживошћу у грађевинарству 1.semester Elective
1.4.5.ДГМ.3 Виши курс из операционих истраживања 1.semester Elective
1.4.5.ДГМ.4 Изградња објеката хидротехничке структуре 1.semester Elective
2.1.5.ДГМ Student's Internship 2.semester Compulsory
2.2.10.ДГМ Студијски истраживачки рад на припреми дипломског рада 2.semester Compulsory
2.3.20.ДГМ Дипломски рад 2.semester Compulsory