Study Power engineering 2008. Electrical and Computer Engineering, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.6.4.ДЕ.ЕН.2 Power System Regulation 1.semester Elective
1.5.2.ДЕ Енглески језик 3 1.semester Compulsory
1.2.4.ДЕ.ЕН Анализа електроенергетских система 2 1.semester Compulsory
1.4.4.ДЕ.ЕН Електрична осветљења 1.semester Compulsory
1.3.4.ДЕ.ЕН Електротермија 1.semester Compulsory
1.1.5.ДЕ.ЕН Електричне машине 3 1.semester Compulsory
2.1.4.ДЕ.ЕН Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 2.semester Compulsory
2.2.4.ДЕ.ЕН Релејна заштита 2.semester Compulsory
2.3.4.ДЕ.ЕН Високонапонска мерна техника 2.semester Compulsory
2.4.4.ДЕ.ЕН Испитивање електричних машина 2.semester Compulsory
2.5.4.ДЕ.ЕН Пројектовање електромоторних погона 2.semester Compulsory
2.6.4.ДЕ.ЕН.2 Кабловска техника 2.semester Elective
3.1.4.ДЕ.ЕН Технички системи управљања у електроенергетици 3.semester Compulsory
3.3.4.ДЕ.ЕН Интернет и web технологије 3.semester Compulsory
3.2.4.ДЕ.ЕН Тржиште електричне енергије 3.semester Compulsory
3.5.4.ДЕ.ЕН.1 Power Quality 3.semester Elective
3.4.4.ДЕ.ЕН.1 Разводна постројења 2 3.semester Elective
3.6.ДЕ Student's Internship 3.semester Compulsory
4.1.ЕД.1 Завршни рад - Студијско-истраживачки рад на теоријским основама дипломског-Master thesis workа 4.semester Compulsory
1.6.4.ДЕ.ЕН.1 Електрична мерења неелектричних величина 1.semester Elective
2.6.4.ДЕ.ЕН.1 Distributed Generation 2.semester Elective
3.4.4.ДЕ.ЕН.2 Експлоатација и Power System Planning 3.semester Elective
3.5.4.ДЕ.ЕН.2 Енергетска електроника 3.semester Elective
4.1.ЕД.2 Завршни рад - Израда и одбрана дипломског-Master thesis workа 4.semester Compulsory