Study Енергетика 2004. Electrical and Computer Engineering, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
7.1.4 Електротермија 7.semester Compulsory
7.2.3 Електрична осветљења 7.semester Compulsory
7.3.4 Испитивање електричних машина 7.semester Compulsory
7.4.4 Регулација елетромоторних погона 7.semester Compulsory
7.5.3 Регулација елетроенергетских система 7.semester Compulsory
7.6.5 Преносне мреже 7.semester Compulsory
7.7.2 Практикум из Анализе електроенергетских система 7.semester Elective
7.7.2 Лабораторијске вежбе из разводних постројења 7.semester Elective
7.7.2 Практикум из електротермије 7.semester Elective
8.1.4 Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 8.semester Compulsory
8.2.5 Релејна заштита 8.semester Compulsory
8.3.4 Вишемоторни погони 8.semester Compulsory
8.4.4 Power System Operation 8.semester Compulsory
8.5.4 Електричне машине једносмерне струје 8.semester Compulsory
8.6.2 Практикум из експлоатације електроенергетских система 8.semester Elective
8.6.2 Кабловска техника 8.semester Elective
8.6.2 Специјалне електричне инсталације 8.semester Elective
8.7.2 Практикум из експлоатације електроенергетских система 8.semester Elective
8.7.2 Кабловска техника 8.semester Elective
8.7.2 Специјалне електричне инсталације 8.semester Elective
9.1.5 Технички системи управљања у ЕЕС 9.semester Compulsory
9.2.4 Електрична возила 9.semester Compulsory
9.3.4 Разводна постројења 2 9.semester Compulsory
9.4.3 Планирање ЕЕС 9.semester Compulsory
9.5.5 Student's Internship 9.semester Compulsory
9.6.2 Електрична мерења неелектричних величина 9.semester Elective
9.6.2 Хидраулика и машинство 9.semester Elective
9.6.2 Тржиште електричне енергије 9.semester Elective
9.7.2 Електрична мерења неелектричних величина 9.semester Elective
9.7.2 Хидраулика и машинство 9.semester Elective
9.7.2 Тржиште електричне енергије 9.semester Elective
10.1.25 Дипломски рад 10.semester Compulsory