Study Computer Engineerin 2008. Electrical and Computer Engineering, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
2.2.4.ДЕ.РИ Наменски микропроцесорски системи 2.semester Compulsory
2.1.4.ДЕ.РИ Parallel computer systems 2.semester Compulsory
1.3.4.ДЕ.РИ Сензори и претварачи 1 1.semester Compulsory
1.1.5.ДЕ.РИ Микропроцесорски системи 2 1.semester Compulsory
1.5.2.ДЕ Енглески језик 3 1.semester Compulsory
1.2.4.ДЕ.РИ Нумеричка анализа дискретна математика 1.semester Compulsory
1.4.4.ДЕ.РИ Базе података 2 1.semester Compulsory
1.6.4.ДЕ.РИ.2 Пројектовање информационих система 2 1.semester Compulsory
2.4.4.ДЕ.РИ.1 Интеракција човек-рачунар 2.semester Elective
2.6.4.ДЕ.РИ Софтвер у телекомуникацијама 2.semester Compulsory
2.3.4.ДЕ.РИ Development of Internet application 2.semester Compulsory
2.5.4.ДЕ.РИ.1 Биомедицинска информатика 2.semester Elective
3.4.4.ДЕ.РИ.1 Infrastructure for e-commerce 3.semester Elective
3.5.4.ДЕ.РИ Напредне теме из инфраструктуре за електронско послов 3.semester Compulsory
3.1.4.ДЕ.РИ Заштита података 3.semester Compulsory
3.3.4.ДЕ.РИ Протоколи у телекомуникацијама 3.semester Compulsory
3.2.4.ДЕ.РИ Менаџмент у техници 3.semester Compulsory
2.5.4.ДЕ.РИ.2 Управљање процесима 2.semester Elective
3.6.ДЕ Student's Internship 3.semester Compulsory
4.1.ЕД.1 Завршни рад - Студијско-истраживачки рад на теоријским основама дипломског-Master thesis workа 4.semester Compulsory
1.6.4.ДЕ.РИ.1 Напредне теме из рачунарске графике 1.semester Elective
1.6.4.ДЕ.РИ.3 Пројектовање дигиталних система 1.semester Elective
2.4.4.ДЕ.РИ.2 Напредне теме из програмирања интернет апликација 2.semester Elective
3.4.4.ДЕ.РИ.2 Напредне теме из заштите података 3.semester Elective
4.1.ЕД.2 Завршни рад - Израда и одбрана дипломског-Master thesis workа 4.semester Compulsory