Study Environmental Engineering 2004. Technology, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
7.1.4 Основи пројектовања 7.semester Compulsory
7.2.2 Спречавање и поступање у акцидентним ситуацијама 7.semester Compulsory
7.3.2 Мониторинг загађујућих материја 7.semester Compulsory
7.4.4 Технологије прераде и одлагања чврстог отпада 7.semester Compulsory
7.5.4 Технологија пречишћавања отпадних гасова 7.semester Compulsory
7.6.4 Депоније шљаке-извор деградације животне средине 7.semester Compulsory
7.7.4 Технологија припреме воде 7.semester Compulsory
8.1.4 Економика предузећа и менаџмент 8.semester Compulsory
8.2.5 Пројекат са индустријском праксом 8.semester Compulsory
8.3.4 Међупродукти и заштита животне средине 8.semester Compulsory
8.4.4 Пројектовање процеса у заштити животне средине 8.semester Compulsory
8.5.4 Органске загађујуће материје 8.semester Compulsory
8.6.4 Корозија и заштита 8.semester Compulsory
9.1.4 Управљање заштитом животне средине 9.semester Compulsory
9.2.4 Екотоксикологија 9.semester Compulsory
9.3.4. Технологија пречишћавања отпадних вода 9.semester Compulsory
9.4.4 Рециклажа отпадних материја 9.semester Compulsory
9.5.4 Ретки метали-извор загађења животне средине 9.semester Compulsory
9.6.4 Зштитне превлаке 9.semester Compulsory
10.7.25 Дипломски испит 10.semester Compulsory