Study General 2008. Mining engineering, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.6.ОР Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.4.ОР Техничка физика 1 1.semester Compulsory
1.3.5.ОР Општа хемија 1.semester Compulsory
1.4.3.ОР Инжeњерска геологија 1.semester Compulsory
1.5.2.OР.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.5.2.ОР.2 Руски језик 1 1.semester Elective
1.6.5.ОР Механика 1 1.semester Compulsory
2.2.6.ОР Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.2.ОР Примена рачунара 1 2.semester Compulsory
2.4.4.ОР Основи рударства 2.semester Compulsory
2.5.4.ОР Кристалографија са минерологијом 2.semester Compulsory
2.6.4.ОР Механика 2 2.semester Compulsory
2.7.2.OР.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.7.2.ОР.2 Руски језик 2 2.semester Elective
2.1.5.OР.1 Основи машинстава 2.semester Elective
3.1.4.ОР.1 Основе еколошког инжењерства 3.semester Elective
3.1.4.ОР.2 Основи хидрогеологије 3.semester Elective
3.2.4.ОР.1 Електротехника са електроником 3.semester Elective
3.2.4.ОР.2 Електричне машине и уређаји у рударству 3.semester Elective
3.3.5.ОР.1 Примена рачунара 2 3.semester Elective
3.3.5.ОР.2 Информатика 3.semester Elective
3.4.3.ОР Отпорност материјала 3.semester Compulsory
3.6.4.ОР Нацртна геометрија 3.semester Compulsory
4.2.4.ОР Геодезија 4.semester Compulsory
4.4.5.ОР Teрмодинамика 4.semester Compulsory
4.6.3.ОР.1 Енглески језик стручни 4.semester Elective
4.6.3.ОР.2 Руски језик стручни 4.semester Elective
4.1.3.ОР Истражни радови 4.semester Compulsory
4.3.5.ОР Механика тла 4.semester Compulsory
4.5.3.ОР Tехнологија материјала у рударству 4.semester Compulsory
3.5.5.ОР Лежишта минералних сировина са основама петрографије 3.semester Compulsory
5.1.5.ОР Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта 5.semester Compulsory
5.2.5.ОР Припрема минералних сировина 5.semester Compulsory
5.3.4.ОР Одводњавање рудника 5.semester Compulsory
5.4.5.ОР Израда јамских просторија 5.semester Compulsory
5.5.0.ОР Student's Internship 5.semester Compulsory
6.1.5.ОР Технологија површинске експлоатације 6.semester Compulsory
6.2.4.ОР Техничка заштита урударству 6.semester Compulsory
6.3.4.ОР Вентилација рудника 6.semester Compulsory
6.4.5.ОР.1 Транспорт и извоз 6.semester Elective
6.4.5.ОР.2 Транспорт у рударству 6.semester Elective
2.1.5.OР.2 Топлотни мотори 2.semester Elective
6.5.8.ОР Завршни рад 6.semester Compulsory