Study General Technology 2014. Technological engineering, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.7.ОТ Општа хемија 1.semester Compulsory
1.2.7.ОТ Математика 1 1.semester Compulsory
1.3.5.ОТ Техничка физика 1 1.semester Compulsory
1.4.4.ОТ Инжењерско цртање 1.semester Compulsory
1.5.4.ОТ Основи примене рачунара 1 1.semester Compulsory
1.6.3.ОТ.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.6.3.ОТ.2 Руски језик 1 1.semester Elective
2.1.7.ОТ Неорганска хемија 2.semester Compulsory
2.2.7.ОТ Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.5.ОТ Техничка физика 2 2.semester Compulsory
2.4.4.ОТ Елементи опреме у процесној индустрији 2.semester Compulsory
2.5.4.ОТ.1 Основи примене рачунара 2 2.semester Elective
2.5.4.ОТ.2 Infrormation literacy 2.semester Elective
2.6.3.ОТ.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.6.3.ОТ.2 Руски језик 2 2.semester Elective
3.1.5.ОТ Органска хемија 1 3.semester Compulsory
3.2.6.ОТ Аналитичка хемија 3.semester Compulsory
3.3.5.ОТ Физичка хемија 1 3.semester Compulsory
3.4.5.ОТ Електротехника са електроником 3.semester Compulsory
3.5.5.ОТ Термодинамика 3.semester Compulsory
3.6.4.ОТ Увод у хемијско инжењерство 3.semester Compulsory
4.1.3.ОТ Инжењерска економија 4.semester Compulsory
4.2.5.ОТ Органска хемија 2 4.semester Compulsory
4.3.5.ОТ Физичка хемија 2 4.semester Compulsory
4.4.5.ОТ Микробиологија 4.semester Compulsory
4.5.5.ОТ Инструменталне методе 4.semester Compulsory
4.6.5.ОТ.1 Основи инжењерства материјала 4.semester Elective
4.6.5.ОТ.2 Природни полимери 4.semester Elective
4.6.5.ОТ.3 Биохемија 4.semester Elective
4.6.5.ОТ.4 Хемијски параметри животне и радне средине 4.semester Elective
4.6.5.ОТ.5 Масена спектрометрија 4.semester Elective
4.6.5.ОТ.6 Микробиологија хране и воде 4.semester Elective
4.7.2.ОТ Student's Internship 4.semester Compulsory
5.1.6.ОТ Механичке операције 5.semester Compulsory
5.2.5.ОТ Основи биопроцесног инжењерства 5.semester Compulsory
5.4.4.ОТ.О Хемијско инжењерска лабораторија 5.semester Compulsory
5.3.6.ОТ.О Материјали 5.semester Compulsory
5.6.4..ОТ.О Кристалографија 5.semester Compulsory
5.5.5.ОТ.О.1 Фазне трансформације 5.semester Elective
5.5.5.ОТ.О.2 Дифрактометрија 5.semester Elective
5.5.5.ОТ.О.3 Животна средина и загађење 5.semester Elective
5.5.5.ОТ.О.4 Управљање опасним отпадом 5.semester Elective
5.5.5.ОТ.О.5 Електроаналитичке методе 5.semester Elective
6.5.4.ОТ.О.1 Хемијско инжењерско рачунање 6.semester Elective
6.5.4.ОТ.О.2 Економика предузећа 6.semester Elective
6.5.4.ОТ.О.3 Основи реакторског инжењерства 6.semester Elective
6.5.4.ОТ.О.4 Сепарационе методе 6.semester Elective
6.5.4.ОТ.О.5 Сагоревање и индустријске пећи 6.semester Elective
6.1.6.ОТ Операције преноса топлоте и масе 6.semester Compulsory
6.2.4.ОТ.О Хемијска кинетика 6.semester Compulsory
6.3.5.ОТ.О Електрохемија 6.semester Compulsory
6.4.5.ОТ.О Виши курс неоргаске хемије 6.semester Compulsory
6.6.6.ОТ Основи пројектовања 6.semester Compulsory
7.2.4.ОТ.О Технологија, киселина, база и минералних ђубрива 7.semester Compulsory
7.3.5.ОТ Технологија припреме воде 7.semester Compulsory
7.4.4.ОТ.О Основи управљања квалитетом 7.semester Compulsory
7.1.6.ОТ.О.1 Основи аутоматског управљања 7.semester Elective
7.1.6.ОТ.О.2 Пројктовање хемијских реактора 7.semester Elective
7.1.6.ОТ.О.3 Технологија прераде и одлагања чврстог отпада 7.semester Elective
7.1.6.ОТ.О.4 Хроматографија 7.semester Elective
7.5.6.ОТ.О.1 Композитни материјали 7.semester Elective
7.5.6.ОТ.О.2 Одрживо коришћење природних ресурса 7.semester Elective
7.5.6.ОТ.О.3 Системи аутоматског управљања 7.semester Elective
7.5.6.ОТ.О.4 Металне превлаке 7.semester Elective
7.6.5.ОТ.О.1 Материјални и енергетски биланс 7.semester Elective
7.6.5.ОТ.О.2 Електрохемијске методе 7.semester Elective
7.6.5.ОТ.О.3 Загађење и ремедијација земљишта 7.semester Elective
7.6.5.ОТ.О.4 Биотехнолошки процеси 7.semester Elective
7.6.5.ОТ.О.5 Пречишћавање отпадних вода 7.semester Elective
8.5.5.ОТ.О.1 Пројектовање процеса у хемијској индустрији 8.semester Elective
8.5.5.ОТ.О.2 Енергетика процесне индустрије 8.semester Elective
8.5.5.ОТ.О.3 Индустријска микробиологија 8.semester Elective
8.5.5.ОТ.О.4 Чисте технологије 8.semester Elective
8.5.5.ОТ.О.5 Термијска испитивања материјала 8.semester Elective
8.1.4.ОТ.О Корозија и заштита 8.semester Compulsory
8.2.4.ОТ.О Механизми органских реакција 8.semester Compulsory
8.3.6.ОТ.О Пречишћавање отпадних гасова 8.semester Compulsory
8.4.4.ОТ.О Карактеризација материјала 8.semester Compulsory
8.6.7.ОТ Завршни рад 8.semester Compulsory