Study Safety at Work 2014. Environmental Engineering and Safety at Work, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.7.ОЗ Општа хемија 1.semester Compulsory
1.2.7.ОЗ Математика 1 1.semester Compulsory
1.3.5.ОЗ Физика 1.semester Compulsory
1.4.4.ОЗ Животна средина и загађење 1.semester Compulsory
1.5.4.ОЗ Основи примене рачунара 1 1.semester Compulsory
1.6.3.ОЗ.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.6.3.ОЗ.2 Руски језик 1 1.semester Elective
2.1.7.ОЗ Неорганска хемија 2.semester Compulsory
2.2.7.ОЗ Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.5.ОЗ Основи система заштите 2.semester Compulsory
2.4.4.ОЗ Екогеологија 2.semester Compulsory
2.5.4.ОЗ.1 Основи примене рачунара 2 2.semester Elective
2.5.4.ОЗ.2 Infrormation literacy 2.semester Elective
2.6.3.ОЗ.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.6.3.ОЗ.2 Руски језик 2 2.semester Elective
3.1.4.ОЗ.Р Увод у принципе заштите на раду 3.semester Compulsory
3.2.4.ОЗ.Р Градитељство и животна средина 3.semester Compulsory
3.3.4.ОЗ.Р Теорија система ризика 3.semester Compulsory
3.4.5.ОЗ.Р Материјали 3.semester Compulsory
3.5.5.ОЗ.Р Одрживо коришћење природних ресурса 3.semester Compulsory
3.6.4.ОЗ.Р.1 Примена информационих технологија 3.semester Elective
3.6.4.ОЗ.Р.2 Програмирање 3.semester Elective
3.6.4.ОЗ.Р.3 Основи механике 3.semester Elective
3.6.4.ОЗ.Р.4 Методе анализе загађујућих материја 3.semester Elective
3.7.4.ОЗ.Р Основи органске хемије 3.semester Compulsory
4.1.6.ОЗ.Р Термоенергетски процеси 4.semester Compulsory
4.2.5.ОЗ.Р Технички системи заштите 4.semester Compulsory
4.3.4.ОЗ.Р Инжењерска економија 4.semester Compulsory
4.4.4.ОЗ.Р Основи заштите воде 4.semester Compulsory
4.5.5.ОЗ.Р.1 Мониторинг животне средине 4.semester Elective
4.5.5.ОЗ.Р.2 Индустријско загађење 4.semester Elective
4.6.6.ОЗ.Р.1 Хемијски сензори у контроли квалитета 4.semester Elective
4.6.6.ОЗ.Р.2 Поузданост и безбедност система 4.semester Elective
5.1.5.ОЗ.Р Заштита од опасног дејства електричне енергије 5.semester Compulsory
5.2.5.ОЗ.Р Безбедност машина 5.semester Compulsory
5.3.5.ОЗ.Р Системско инжењерство 5.semester Compulsory
5.4.5.ОЗ.Р Основи менаџмента 5.semester Compulsory
5.5.5.ОЗ.Р Опасност и штетност на радном месту и околини 5.semester Compulsory
5.6.5.ОЗ.Р.1 Извори загађења у рударству 5.semester Elective
5.6.5.ОЗ.Р.2 Управљање опасним отпадом 5.semester Elective
5.6.5.ОЗ.Р.3 Механика флуида 5.semester Elective
6.1.5.ОЗ.Р.1 Безбедност опреме и производа 6.semester Elective
6.1.5.ОЗ.Р.2 Заштита и осигурање 6.semester Elective
6.2.4.ОЗ.Р Пожари и експлозије 6.semester Compulsory
6.3.4.ОЗ.Р Заштита при минирању 6.semester Compulsory
6.4.4.ОЗ.Р Безбедност и заштита на раду са отпадом 6.semester Compulsory
6.5.3.ОЗ.Р Заштита при унутрашњем транспорту и претовару 6.semester Compulsory
6.6.5.ОЗ.Р.1 Одабрана поглавља из физике 6.semester Elective
6.6.5.ОЗ.Р.2 Управљање квалитетом 6.semester Elective
6.7.5.ОЗ.Р.1 Сагоревање и индустријске пећи 6.semester Elective
6.7.5.ОЗ.Р.2 Заштита од механичког дејства 6.semester Elective
6.7.5.ОЗ.Р.3 Заштита здравља 6.semester Elective
7.1.5.ОЗ.Р Управљање пројектима 7.semester Compulsory
7.2.5.ОЗ Ризик од експлозивних и опасних материја 7.semester Compulsory
7.3.5.ОЗ.Р Технологија прераде и одлагања чврстог отпада 7.semester Compulsory
7.4.5.ОЗ.Р Хигијена рада 7.semester Compulsory
7.5.5.ОЗ.Р.1 Заштита на раду од буке и вибрација 7.semester Elective
7.5.5.ОЗ.Р.2 Аналитичке методе у контроли процеса 7.semester Elective
7.6.5.ОЗ.Р.1 Геохемија и заштита 7.semester Elective
7.6.5.ОЗ.Р.2 Улога и значај превенције у смањењу ризика 7.semester Elective
7.6.5.ОЗ.Р.3 Управљање ризиком од катастрофалних догађаја 7.semester Elective
7.6.5.ОЗ.Р.4 Трошкови и калкулације 7.semester Elective
8.1.5.ОЗ.Р Пројектовање процеса у заштити животне средине 8.semester Compulsory
8.2.5.ОЗ.Р Заштита на раду у процесним постројењима 8.semester Compulsory
8.3.4.ОЗ.Р Заштита од електромагнетног зрачења 8.semester Compulsory
8.4.6.ОЗ.Р Екотоксикологија 8.semester Compulsory
8.5.4.ОЗ Системи заштите у рударству 8.semester Compulsory
8.6.2.ОЗ.Р Student's Internship 8.semester Compulsory
8.7.4.ОЗ Завршни рад 8.semester Compulsory