Study General 2008. Technological engineering, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
2.4.3.ТИ Елементи опреме у процесној индустрији 2.semester Compulsory
2.3.5.ТИ Техничка физика 2 2.semester Compulsory
2.1.5.ТИ Општа хемија 2 2.semester Compulsory
2.2.5.ТИ Математика 2 2.semester Compulsory
1.6.2.ТИ.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.4.3.ТИ Техничко цртање 1.semester Compulsory
1.5.4.ТИ Нацртна геометрија 1.semester Compulsory
1.3.6.ТИ Техничка физика 1 1.semester Compulsory
1.1.5.ТИ Општа хемија 1 1.semester Compulsory
1.2.6.ТИ Математика 1 1.semester Compulsory
2.5.2.ТИ Примена рачунара 1 2.semester Compulsory
1.6.2.TИ.2 Руски језик 1 1.semester Elective
2.6.2.ТИ.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.6.2.ТИ.2 Руски језик 2 2.semester Elective
3.1.5.ТИ Органска хемија 1 3.semester Compulsory
3.2.5.ТИ Аналитичка хемија 3.semester Compulsory
3.3.4.ТИ Физичка хемија 1 3.semester Compulsory
3.4.4.ТИ Примена рачунара 2 3.semester Compulsory
3.3.5.ТИ Eлектротехника са електроником 3.semester Compulsory
3.6.2.ТИ Инжињерска економија 3.semester Compulsory
4.1.6.ТИ Органска хемија 2 4.semester Compulsory
4.2.4.ТИ Физичка хемија 2 4.semester Compulsory
4.3.5.ТИ Иструменталне методе 4.semester Compulsory
4.4.5.ТИ Термодинамика 4.semester Compulsory
4.5.4.ТИ.1 Природни полимери 4.semester Elective
4.5.4.ТИ.2 Материјални и енергетски биланс 4.semester Elective
4.5.4.ТИ.3 Увод у хемијско инжињерство 4.semester Elective
4.5.4.ТИ.4 Основи инжињерства материјала 4.semester Elective
4.6.3.ТИ Student's Internship 4.semester Compulsory
5.1.6.ТИ Механичке и топлотне операције 5.semester Compulsory
5.2.6.ТИ Материјали 5.semester Compulsory
5.3.4.ТИ.1 Oснови пројектовања 5.semester Elective
5.3.4.ТИ.2 Пречишћавање отпадних гасова 5.semester Elective
5.4.5.ТИ Основи аутоматског управљања 5.semester Compulsory
6.5.8.ТИ Завршни рад 6.semester Compulsory
5.5.4.ТИ.4 Металне превлаке 5.semester Elective
5.5.4.ТИ.3 Хемијско инжињерска лабараторија 5.semester Elective
5.5.4.ТИ.2 Увод у заштиту животне и радне средине 5.semester Elective
5.5.4.ТИ.1 Структура и ојачавање металних материјала 5.semester Elective
6.2.6.ТИ.1 Енергетика процесне индусреије 6.semester Elective
6.2.6.ТИ.2 Одрживи развој 6.semester Elective
6.3.4.ТИ.1 Принципи избора материјала 6.semester Elective
6.3.4.ТИ.2 Основи управљања квалитетом 6.semester Elective
6.4.4.ТИ.1 Основи чистије производње 6.semester Elective
6.4.4.ТИ.2 Теорија процеса сагоревања 6.semester Elective
6.4.4.ТИ.3 Депоније шљаке 6.semester Elective
6.4.4.ТИ.4 Неметалне превлаке 6.semester Elective