Study Constructions 2014. Civil engineering, master one-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.ДГК Бетонски мостови 1.semester Compulsory
1.2.5. ДГК Метални мостови 1.semester Compulsory
1.3.5.ДГК Хидротехничке конструкције 1.semester Compulsory
1.4.5.ДГК.1 Санација, реконструкција и одржавање бетонских конструкција у грађевинарству 1.semester Elective
1.4.5.ДГК.2 Санација, реконструкција и одржавање зиданих и дрвених конструкција 1.semester Elective
1.4.5.ДГК.3 Лаке металне конструкције 1.semester Elective
1.5.5.ДГК.1 Механика стена и подземне конструкције 1.semester Elective
1.5.5.ДГК.2 Анализа конструкција на динамичка оптерећења 1.semester Elective
1.5.5.ДГК.3 Спцијална поглавља бетонских конструкција 1.semester Elective
2.1.5.ДГК Student's Internship 2.semester Compulsory
2.2.10.ДГК Студијски истраживачки рад на припреми дипломског рада 2.semester Compulsory
2.3.20.ДГК Дипломски рад 2.semester Compulsory