Study Environmental management 2004. Environmental Protection, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5 Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.4 Општа хемија 1.semester Compulsory
1.3.4 Физика и мерења 1.semester Compulsory
1.4.5 Геологија животне средине 1.semester Compulsory
1.5.5 Основи механике 1.semester Compulsory
1.6.2 Енглески језик 1.semester Compulsory
2.1.5 Увод и принципи заштите околине 2.semester Compulsory
2.2.5 Електротехника околине и заштита 2.semester Compulsory
2.3.5 Математичко моделирање 2.semester Compulsory
2.4.5 Органска хемија 2.semester Compulsory
2.5.4 Компјутерска графика 2.semester Compulsory
2.6.2 Енглески језик 2.semester Compulsory
2.6.2 Руски језик 2.semester Compulsory
3.1.4 Примена рачунара 3.semester Compulsory
3.2.5 Природни и антропогени фактори и животна средина 3.semester Compulsory
3.3.4 Технички материјали 3.semester Compulsory
3.4.5 Одрживо коришћење природног ресурса 3.semester Compulsory
3.5.4 Рударство и животна средина 3.semester Compulsory
3.6.4 Металургија и животна средина 3.semester Compulsory
4.1.4 Градитељство и животна средина 4.semester Compulsory
4.2.5 Биохемијски и микробиолошки принципи 4.semester Compulsory
4.3.4 Машинство и животна средина 4.semester Compulsory
4.4.5 Индустријске технологије и животна средина 4.semester Compulsory
4.5.4 Еколошки материјали 4.semester Compulsory
4.6.4 Увод у процесно инжењерство 4.semester Compulsory
5.1.4 Инструменти и методе контроле загађења 5.semester Compulsory
5.2.4 Биоиндикације и животна средина 5.semester Compulsory
5.3.4 Управљање отпадним водама 5.semester Compulsory
5.4.4 Student's Internship 5.semester Compulsory
5.5.4 Заштита ваздуха 5.semester Elective
5.5.4 Индустријска вентилација 5.semester Elective
5.6.4 Заштита земљишта 5.semester Elective
5.6.4 Геохемија и животна средина 5.semester Elective
6.1.4 Експлозиви, запаљиве и опасне материје 6.semester Compulsory
6.2.4 Анализа података о стању околине 6.semester Compulsory
6.3.4 Управљање чврстим индустријским отпадима 6.semester Compulsory
6.4.4 Ремедијација деградираног земљишта 6.semester Elective
6.4.4 Машине и уређаји за рекултивацију терена на депонијама 6.semester Elective
6.5.4 Ремедијација подземних вода и геосредине 6.semester Elective
6.5.4 Заштита подземних вода 6.semester Elective
6.6.5 Завршни рад 6.semester Elective
1.6.2 Руски језик 1.semester Compulsory