Study General 2004. Architecture, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.1 О архитектури 1.semester Compulsory
1.2.4 Математика у архитектури 1.semester Compulsory
1.3.7 Простор и облик 1.semester Compulsory
1.4.1 Ликовни елементи 1.semester Compulsory
1.5.1 Визуелна истраживања 1.semester Compulsory
1.6.3 Грађена средина 1.semester Compulsory
1.7.3 Архитектонске конструкције, физика и материјали 1 1.semester Compulsory
1.8.3 Механика 1.semester Compulsory
1.9.3 Геометрија облика 1 1.semester Compulsory
2.1.2 Историја архитектуре и насељавања 1 2.semester Compulsory
2.2.1 Историја уметности 1 2.semester Compulsory
2.3.7 Елементи пројектовања 2.semester Compulsory
2.4.2 Архитектонска графика 2.semester Compulsory
2.5.2. 3D визуелне комуникације 2.semester Compulsory
2.6.3 Обликовање градских простора 2.semester Compulsory
2.7.3 Архитектонске конструкције, физика и материјали 2 2.semester Compulsory
2.8.3 Отпорност материјала 2.semester Compulsory
2.9.2 Геометрија облика 2 2.semester Compulsory
3.1.2 Историја архитектуре и насељавања 2 3.semester Compulsory
3.2.1 Историја уметности 2 3.semester Compulsory
3.3.8 Студио пројекат 1-архитектура 3.semester Compulsory
3.4.2 Типологија објеката 1 3.semester Compulsory
3.5.3 Урбана структура 3.semester Compulsory
3.6.3 Архитектонске конструкције, физика и материјали 3 3.semester Compulsory
3.7.2 Бетонске конструкције 3.semester Compulsory
3.9.4 Ликовно приказивање у архитектури 3.semester Compulsory
4.1.2 Историја архитектуре Србије и Црне Горе 4.semester Compulsory
4.2.1 Заштита и ревитализација градитељског наслеђа 4.semester Compulsory
4.3.8 Студио пројекат 2-архитектонске конструкције 4.semester Compulsory
4.4.2 Типологија објеката 2 4.semester Compulsory
4.5.3 Урбане функције 4.semester Compulsory
4.6.3 Архитектонске конструкције, физика и материјали 4 4.semester Compulsory
4.8.2 Конструктивни системи 4.semester Compulsory
4.9.2 Боја и ликовни концепт 4.semester Compulsory
5.1.2 Историја модерне архитектуре и урбанизма у свету 5.semester Compulsory
5.2.1 Историја модерне архитектуре и урбанизма у Србији 5.semester Compulsory
5.3.3 Посебни проблеми пројектовања 5.semester Elective
5.3.3 Санација, адаптација и реконструкција архитектонских објеката 5.semester Elective
5.3.3 Конструисање високих објеката 5.semester Elective
5.3.3 Просторне структуре 5.semester Elective
5.3.3 Архитектура храма 5.semester Elective
5.3.3 Computer graphics 5.semester Elective
5.3.3 Енглески језик за архитекте 1 5.semester Elective
5.3.3 Енглески језик за архитекте 2 5.semester Elective
5.4.8 Студио пројекат 3-урбанизам 5.semester Compulsory
5.5.2 Методологија пројекта 5.semester Compulsory
5.6.3 Увод у урбанистичко планирање 5.semester Compulsory
5.7.3 Инсталације (електро инсталације); 5.semester Compulsory
6.1.1 Процедуре управљања пројектима 6.semester Compulsory
6.2.1 Математичка логика 6.semester Compulsory
6.3.1 Регулатива 6.semester Compulsory
6.4.3 Посебни проблеми пројектовања 6.semester Elective
6.4.3 Санација, адаптација и реконструкција архитектонских објеката 6.semester Elective
6.4.3 Конструисање високих објеката 6.semester Elective
6.4.3 Просторне структуре 6.semester Elective
6.4.3 Архитектура храма 6.semester Elective
6.4.3 Computer graphics 6.semester Elective
6.5.8 Студио пројекат 4-синтеза 6.semester Compulsory
6.6.2 Процес пројектовања 6.semester Compulsory
6.7.3 Урбана обнова и градови Србије 6.semester Compulsory
6.8.3 Извођење и обрачун радова 6.semester Compulsory
6.9.3 Student's Internship, екскурзија или летња радионица 6.semester Compulsory
4.7.2 Дрвене и металне конструкције 4.semester Compulsory
5.3.3 Руски језик за архитекте 1 5.semester Elective
5.3.3 Руски језик за архитекте 2 5.semester Elective
6.4.3 Енглески језик за архитекте 1 6.semester Elective
6.4.3 Енглески језик за архитекте 2 6.semester Elective
6.4.3 Руски језик за архитекте 1 6.semester Elective
6.4.3 Руски језик за архитекте 2 6.semester Elective
5.7.3 Инсталације (машинске инсталације); 5.semester Compulsory
5.7.3 Инсталације (водовод и канализација); 5.semester Compulsory