Study Road and city traffic 2014. Mechanical engineering, master one-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.4. ДМ.С2 Рачунарски алати 1.semester Elective
1.2.4.ДМ.С1 Опрема моторних возила 1.semester Elective
1.3.4.ДМ.С1 Системи квалитета у друмском транспорту 1.semester Elective
1.3.4.ДМ.С2 Композитни материјали 1.semester Elective
1.4.4.ДМ.С1 Нове гориве материје и рециклажа 1.semester Elective
1.5.4.ДМ.С1 Планирање саобраћаја 1.semester Elective
1.6.0.ДМ Student's Internship 1.semester Compulsory
2.1.4.ДМ.С1 Пројектовање транспортних и логистичких система 2.semester Elective
2.2.4.ДМ.С1 Управљање пројектима 2.semester Elective
2.2.4.ДМ.С2 Анализа и вредновање пројеката 2.semester Elective
2.3.0.ДМ Израда и одбрана Master thesis workа 2.semester Compulsory
1.1.4. ДМ.С1 Осцилације механичких система 1.semester Elective