Study General Mechanical engineering 2014. Mechanical engineering, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.ОМ Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.5.ОМ Механика 1 1.semester Compulsory
1.3.5.ОМ Инжењерски материјали 1.semester Compulsory
1.4.6.ОМ Конструктивна геометрија 1.semester Compulsory
1.5.4.ОМ.1 Енглески језик 1.semester Elective
1.5.4.ОМ.2 Руски језик 1.semester Elective
2.1.5.ОМ Физика и мерење 2.semester Compulsory
2.2.5.ОМ Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.4.ОМ Отпорност материјала 1 2.semester Compulsory
2.4.5.ОМ Инжењерска графика 2.semester Compulsory
2.5.4.ОМ Механика 2 2.semester Compulsory
3.1.6.ОМ Механика 3 3.semester Compulsory
3.2.8.ОМ Машински елементи 3.semester Compulsory
3.3.5.ОМ Термодинамика 3.semester Compulsory
3.4.4.ОМ Отпорност материјала 2 3.semester Compulsory
3.5.6.ОМ Технологијe обраде 3.semester Compulsory
4.1.4.ОМ Апликативни софтвери у инжењерству 4.semester Compulsory
4.2.5.ОМ Механика флуида 4.semester Compulsory
4.3.4.ОМ Електротехника са електроником 4.semester Compulsory
4.4.4.ОМ.М1 Увод у термотехнику 4.semester Elective
4.4.4.ОМ.М2 Основи конструисања 4.semester Elective
4.5.4.ОМ.М1 Менаџмент технолошког развоја 4.semester Elective
4.5.4.ОМ.М2 Увод у термоенергетику 4.semester Elective
4.5.4.ОМ.М3 Транспортни уређаји 4.semester Elective
5.1.5.ОМ.М1 Технологија спајања материјала 5.semester Elective
5.1.5.ОМ.М2 Металне конструкције 5.semester Elective
5.1.5.ОМ.М3 Простирање топлоте и масе 5.semester Elective
5.2.6.ОМ.М1 Адаптивно управљање 5.semester Elective
5.2.6.ОМ.М2 Грађевинске и комуналне машине 5.semester Elective
5.3.5.ОМ.М1 Производни системи 5.semester Elective
5.3.5.ОМ.М3 Термоенергетски системи 5.semester Elective
5.4.4.ОМ.М1 Хидрауличне и пнеуматске машине 5.semester Elective
5.4.4.ОМ.М3 Пројектовање савремених термотехничких инсталација 5.semester Elective
5.3.5.ОМ.М2 Моторна возила 5.semester Elective
5.4.4.ОМ.М2 Мотори СУС 5.semester Elective
5.5.4.ОМ.М1 Технологија заваривања 5.semester Elective
5.5.4.ОМ.М2 Испитивање машинских конструкција 5.semester Elective
5.5.4.ОМ.М3 Термоенергетске струјне машине 5.semester Elective
6.1.5.ОМ.М1 Процеси обраде резањем 6.semester Elective
6.1.5.ОМ.М2 Одржавање и ремонт механизације 6.semester Elective
6.1.5.ОМ.М3 Грејање и вентилација 6.semester Elective
6.2.5.ОМ.М1 Технолошки системи 6.semester Elective
6.2.5.ОМ.М2 Рударске машине и механизација 6.semester Elective
6.2.5.ОМ.М3 Процеси сагоревања 6.semester Elective
6.3.5.ОМ.М1 Технологија обраде деформисањем 6.semester Elective
6.3.5.ОМ.М2 Моделирање облика 6.semester Elective
6.4.5.ОМ.М1 Пројектовање машина алатки 6.semester Elective
6.4.5.ОМ.М2 Транспортна средства у индустрији 6.semester Elective
6.4.5.ОМ.М3 Расхладна постројења 6.semester Elective
6.5.0.ОМ Student's Internship 6.semester Compulsory
7.1.5.ОМ.М1 Технологија рециклаже материјала 7.semester Elective
7.1.5.ОМ.М2 Аутоматско управљање 7.semester Elective
7.2.5.ОМ.М1 Управљање транспортом 7.semester Elective
7.2.5.ОМ.М2 Савремене енергетске технологије 7.semester Elective
7.3.5.ОМ.М1 Теорија осцилација 7.semester Elective
7.3.5.ОМ.М2 Климатизација 7.semester Elective
7.4.4.ОМ.М1 Ојачавање металних површина 7.semester Elective
7.4.4.ОМ.М2 Пројектовање дизалица 7.semester Elective
7.4.4.ОМ.М3 Обновљиви извори енергије 7.semester Elective
7.5.4.ОМ.М1 Увод у пројектовање технолошких процеса 7.semester Elective
7.5.4.ОМ.М2 Мехатроника 7.semester Elective
7.5.4.ОМ.М3 Утицај термотехничких и термоенергетских система на животну средину 7.semester Elective
8.1.4.ОМ.М1 Аутоматизација производње 8.semester Elective
8.1.4.ОМ.М2 Преносници снаге и кретања 8.semester Elective
8.1.4.ОМ.М3 Парни котлови 8.semester Elective
8.2.5.ОМ.М1 Машине и уређаји за ПОД 8.semester Elective
8.2.5.ОМ.М2 Дизајнирање у конструисању 8.semester Elective
8.2.5.ОМ.М3 Цевни водови 8.semester Elective
8.3.5.ОМ.М1 Савремени материјали 8.semester Elective
8.3.5.ОМ.М2 Методе пројектовања и конструисања 8.semester Elective
8.3.5.ОМ.М3 Даљински систем снабдевања топлотном енергијом 8.semester Elective
8.4.4.ОМ.М1 Пројектовање алата за ПД 8.semester Elective
8.4.4.ОМ.М2 Непрекидни и аутоматски транспорт 8.semester Elective
8.5.0.ОМ Завршни рад 8.semester Compulsory