Study Food technology 2014. Technological engineering, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.7.ОТ Општа хемија 1.semester Compulsory
1.2.7.ОТ Математика 1 1.semester Compulsory
1.3.5.ОТ Техничка физика 1 1.semester Compulsory
1.4.4.ОТ Инжењерско цртање 1.semester Compulsory
1.5.4.ОТ Основи примене рачунара 1 1.semester Compulsory
1.6.3.ОТ.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.6.3.ОТ.2 Руски језик 1 1.semester Elective
2.1.7.ОТ Неорганска хемија 2.semester Compulsory
2.2.7.ОТ Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.5.ОТ Техничка физика 2 2.semester Compulsory
2.4.4.ОТ Елементи опреме у процесној индустрији 2.semester Compulsory
2.5.4.ОТ.1 Основи примене рачунара 2 2.semester Elective
2.5.4.ОТ.2 Infrormation literacy 2.semester Elective
2.6.3.ОТ.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.6.3.ОТ.2 Руски језик 2 2.semester Elective
3.1.5.ОТ Органска хемија 1 3.semester Compulsory
3.2.6.ОТ Аналитичка хемија 3.semester Compulsory
3.3.5.ОТ Физичка хемија 1 3.semester Compulsory
3.4.5.ОТ Електротехника са електроником 3.semester Compulsory
3.5.5.ОТ Термодинамика 3.semester Compulsory
3.6.4.ОТ Увод у хемијско инжењерство 3.semester Compulsory
4.1.3.ОТ Инжењерска економија 4.semester Compulsory
4.2.5.ОТ Органска хемија 2 4.semester Compulsory
4.3.5.ОТ Физичка хемија 2 4.semester Compulsory
4.4.5.ОТ Микробиологија 4.semester Compulsory
4.5.5.ОТ Инструменталне методе 4.semester Compulsory
4.6.5.ОТ.1 Основи инжењерства материјала 4.semester Elective
4.6.5.ОТ.2 Природни полимери 4.semester Elective
4.6.5.ОТ.3 Биохемија 4.semester Elective
4.6.5.ОТ.4 Хемијски параметри животне и радне средине 4.semester Elective
4.6.5.ОТ.5 Масена спектрометрија 4.semester Elective
4.6.5.ОТ.6 Микробиологија хране и воде 4.semester Elective
4.7.2.ОТ Student's Internship 4.semester Compulsory
5.1.6.ОТ Механичке операције 5.semester Compulsory
5.2.5.ОТ Основи биопроцесног инжењерства 5.semester Compulsory
5.3.7.ОТ.П Хемија хране 5.semester Compulsory
5.4.7.ОТ.П.1 Технологија вина и алкохолних пића 5.semester Elective
5.4.7.ОТ.П.2 Технологија производње воћа и поврћа 5.semester Elective
5.4.7.ОТ.П.3 Технологија ароматичних биљних уља 5.semester Elective
5.4.7.ОТ.П.4 Технологија хлађења 5.semester Elective
5.5.5.ОТ.П.1 Увод и принципи заштите на раду 5.semester Elective
5.5.5.ОТ.П.2 Контрола квалитета прехрамбених производа 5.semester Elective
5.5.5.ОТ.П.3 Управљање опасним отпадом 5.semester Elective
5.5.5.ОТ.П.4 Животна средина и загађење 5.semester Elective
6.5.6.ОТ.П.1 Индустријска микробиологија 6.semester Elective
6.5.6.ОТ.П.2 Виши курс аналитичке хемије 6.semester Elective
6.5.6.ОТ.П.3 Аналитичке методе у контроли процеса 6.semester Elective
6.5.6.ОТ.П.4 Технологија млека и млечних производа 6.semester Elective
6.5.6.ОТ.П.5 Прорачун уређаја и апарата у индустрији 6.semester Elective
6.1.6.ОТ Операције преноса топлоте и масе 6.semester Compulsory
6.2.6.ОТ.П Основи аутоматског управљања 6.semester Compulsory
6.3.6.ОТ.П Одрживи развој 6.semester Compulsory
6.6.6.ОТ Основи пројектовања 6.semester Compulsory
7.1.4.ОТ.П Системи аутоматског управљања 7.semester Compulsory
7.2.5.ОТ.П Технологија пекарског квасца 7.semester Compulsory
7.3.6.ОТ Технологија припреме воде 7.semester Compulsory
7.4.4.ОТ Основи управљања квалитетом 7.semester Compulsory
7.5.6.ОТ.П.1 Биотехнолошки процеси 7.semester Elective
7.5.6.ОТ.П.2 Хроматографија 7.semester Elective
7.5.6.ОТ.П.3 Органске загађујуће материје 7.semester Elective
7.5.6.ОТ.П.4 Хигијена рада 7.semester Elective
7.6.5.ОТ.П.1 Хемија природних органских једињења 7.semester Elective
7.6.5.ОТ.П.2 Хемијска бииотехнологија 7.semester Elective
7.6.5.ОТ.П.3 Загађујуће материје у намирницама 7.semester Elective
7.6.5.ОТ.П.4 Технологија биоетанола 7.semester Elective
8.5.5.ОТ.П.1 Технологија прераде воде 8.semester Elective
8.5.5.ОТ.П.2 Поузданост и безбедност система 8.semester Elective
8.5.5.ОТ.П.3 Индустријске и комуналне депоније 8.semester Elective
8.5.5.ОТ.П.4 Заштита на раду у процесним постројењима 8.semester Elective
8.1.4.ОТ.П Управљање квалитетом 8.semester Compulsory
8.2.5.ОТ.П Технологија скроба и шећера 8.semester Compulsory
8.3.4.ОТ.П Економика предузећа 8.semester Compulsory
8.4.5.ОТ.П Сировине у биотехнологији 8.semester Compulsory
8.6.7.ОТ Завршни рад 8.semester Compulsory