Study Safety at Work 2014. Environmental Engineering and Safety at Work, master one-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.МЗ.Р Методе научно истраживачког рада 1.semester Compulsory
1.3.5.МЗ.Р Предузетништво 1.semester Compulsory
1.6.5.МЗ.Р Ванредне ситуације 1.semester Compulsory
1.2.5.МЗ.Р.1 Процена безбедности радног места 1.semester Elective
1.2.5.МЗ.Р.2 Системи управљања животном средином 1.semester Elective
1.4.5.МЗ.Р.1 Безбедност и заштита на раду у технолошким системима 1.semester Elective
1.4.5.МЗ.Р.2 Заштита на раду при употреби грађевинарских система 1.semester Elective
1.4.5.МЗ.Р.3 Безбедност и заштита на раду у електричним погонима и постројењима 1.semester Elective
1.4.5.МЗ.Р.4 Безбедност и заштита на раду у рударским системима 1.semester Elective
1.4.5.МЗ.Р.5 Зелена хемија 1.semester Elective
1.5.5.МЗ.Р.1 Примена информационих технологија у ЗЖС 1.semester Elective
1.5.5.МЗ.Р.2 Системска регулатива у ЕУ 1.semester Elective
1.5.5.МЗ.Р.3 Безбедност Стратешких енергетских објеката 1.semester Elective
1.5.5.МЗ.Р.4 Заштита на раду на машинама за обраду материјала 1.semester Elective
2.1.5.МЗ.Р Заштитаод пожара и експлозија 2.semester Compulsory
2.2.10.МЗ.Р Студијски истраживачки рад 2.semester Compulsory
2.3.15.МЗ.Р Дипломски рад 2.semester Compulsory