Study Computer Engineerin 2008. Electrical and Computer Engineering, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.2.6.OE Основи рачунарске технике 1 1.semester Compulsory
1.4.2.ОЕ Лабораторијски практикум из електротехнике 1.semester Compulsory
1.5.4.ОЕ Програмирање 1 1.semester Compulsory
1.6.2.ОЕ Енглески језик 1 1.semester Compulsory
2.1.6.ОЕ Математика 2 2.semester Compulsory
2.2.4.ОЕ Физика 2.semester Compulsory
2.3.6.ОЕ Основи електротехнике 2 2.semester Compulsory
2.4.4.ОЕ Програмирање 2 2.semester Compulsory
2.5.2.ОЕ.РИ Практикум из коришћења рачунара 2.semester Compulsory
2.6.2.ОЕ Лабораторијски практикум из физике 2.semester Compulsory
2.7.2.ОЕ Енглески језик 2 2.semester Compulsory
1.6.2.OE.Р Руски језик 1 1.semester Compulsory
3.2.3.ОЕ Електрична мерења 3.semester Compulsory
3.3.3.ОЕ Електромагнетика 3.semester Compulsory
3.4.3.ОЕ Теорија електричних кола 3.semester Compulsory
3.5.4.ОЕ Основи електронике 3.semester Compulsory
6.7.10.ОЕ.1 Завршни рад - Теоријске основе 6.semester Compulsory
3.6.3.ОЕ Архитектура и организација рачунара 1 3.semester Compulsory
3.7.4.ОЕ.1 Електрични мерни инструменти 3.semester Elective
3.7.4.ОЕ.2 Напреднетеме из архитектуре и организације рачунара 1 3.semester Compulsory
4.1.4.ОЕ.РИ Основи рачунарске технике 2 4.semester Compulsory
4.2.4.ОЕ.РИ Архитектура и организација рачунара 2 4.semester Compulsory
4.3.4.ОЕ.РИ Објектно оријентисано програмирање 1 4.semester Compulsory
4.4.4.ОЕ.РИ Алгоритми и структуре података 4.semester Compulsory
4.5.5.ОЕ.РИ Оперативни системи 4.semester Compulsory
4.6.5.ОЕ.РИ.1 Напредне теме из основа рачунарске технике 2 4.semester Elective
5.1.4.ОЕ.РИ Основи телекомуникација 5.semester Compulsory
5.2.4.ОЕ.РИ Рачунарске мреже 5.semester Compulsory
5.3.5.ОЕ.РИ Објектно оријентисано програмирање 2 5.semester Compulsory
5.4.4.ОЕ.РИ Computer graphics 5.semester Compulsory
5.5.4.ОЕ.РИ.2 Сигнали и системи 5.semester Elective
5.6.4.ОЕ.РИ Микропроцесорски системи 1 5.semester Compulsory
3.1.5.ОЕ Математика 3 3.semester Compulsory
6.6.3.OЕ Student's Internship 6.semester Compulsory
6.1.5.ОЕ.РИ Базе података 1 6.semester Compulsory
6.2.3.ОЕ.РИ Пројектовање информационих система 1 6.semester Compulsory
6.3.4.ОЕ.РИ.1 Мултимедијални системи 6.semester Elective
6.4.3.ОЕ.РИ.2 Практикум из мултимедијалних система 6.semester Elective
1.1.6.ОЕ Математика 1 1.semester Compulsory
1.3.6.OE Основи електротехнике 1 1.semester Compulsory
2.7.2.ОЕ.Р Руски језик 2 2.semester Compulsory
4.6.5.ОЕ.РИ.2 Напредне теме из архитектуре и организације рачунара 2 4.semester Elective
5.5.4.ОЕ.РИ.1 Пословне комуникације и презентације 5.semester Elective
6.7.10.ОЕ.2 Завршни рад - Израда и одбрана рада 6.semester Compulsory
6.3.4.ОЕ.РИ.2 Протоколи у рачунарским комуникацијама 6.semester Elective
6.4.3.ОЕ.РИ.1 Практикум из база података 1 6.semester Elective