Study Construction management 2014. Civil engineering, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
5.1.8.ОГМ Статика конструкција 1 5.semester Compulsory
5.2.6.ОГМ Теорија бетонских конструкција 5.semester Compulsory
5.3.2.ОГМ Завршни радови и инсталације 5.semester Compulsory
5.4.5.ОГМ Металне конструкције 5.semester Compulsory
5.5.6.ОГМ Дрвене и зидане конструкције 5.semester Compulsory
5.6.2.ОГМ.1 Управљање људским ресурсима у грађевинарству 5.semester Elective
5.6.2.ОГМ.2 Технологија бетона 5.semester Elective
6.1.6.ОГМ Статика конструкциај 2 6.semester Compulsory
6.2.4.ОГМ Основе фундирања 6.semester Compulsory
6.3.5.ОГМ Грађевинска механизација 6.semester Compulsory
6.4.5.ОГМ Мерење и вредновање радова у грађевинарству 6.semester Compulsory
6.5.6.ОГМ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 6.semester Compulsory
6.6.3.ОГМ Уговарање у грађевинарству 6.semester Compulsory
6.7.2.ОГМ Student's Internship 6.semester Compulsory
7.1.5.ОГМ Методе планирања у грађевинарству 7.semester Compulsory
7.2.5.ОГМ Операциона истраживања 7.semester Compulsory
7.3.4.ОГМ Базе података у грађевинарству 7.semester Compulsory
7.4.6.ОГМ Технологија грађења 7.semester Compulsory
7.5.5.ОГМ.1 Геоинформациони системи 7.semester Elective
7.5.5.ОГМ.2 Изградња објеката саобраћајне инфраструктуре 7.semester Elective
7.6.5.ОГМ.1 Основи урбанизма 7.semester Elective
7.6.5.ОГМ.2 Планирање простора и саобраћаја 7.semester Elective
8.1.6.ОГМ Управљање инвестиционим пројектима 8.semester Compulsory
8.2.4.ОГМ Пројектовање организације грађења 8.semester Compulsory
8.3.5.ОГМ Грађевинска економија 8.semester Compulsory
8.4.3.ОГМ.1 Енергетска ефикасност и сертификација зграда 8.semester Elective
8.4.3.ОГМ.2 Технологија производње металних конструкција 8.semester Elective
8.5.12.ОГМ Синтезни пројекат 8.semester Compulsory
5.3.2.ОГМ Завршни радови и инсталације (електро инсталације); 5.semester Compulsory
5.3.2.ОГМ Завршни радови и инсталације (машинске инсталације); 5.semester Compulsory
5.3.2.ОГМ Завршни радови и инсталације (водовод и канализација); 5.semester Compulsory