Study General Mining 2004. Mining, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
7.1.6 Технологија материјала у рударству 7.semester Compulsory
7.2.4 Дубинско бушење 7.semester Compulsory
7.3.6 Нетрадиционалне технологије експлоатација лежишта минералних сировина 7.semester Elective
7.3.6 Одводњавање јаловишта и заштита околине 7.semester Elective
7.4.4 Математика 3 (Одабрана поглавља); 7.semester Compulsory
7.5.5 Економика и менаџмент 7.semester Compulsory
8.1.4 Грађевинарство у рударству 8.semester Compulsory
8.2.6 Хидротранспорт материјала у рударству 8.semester Elective
8.2.6 Машине и уређаји у експлоатацији лежишта минералних сировина 8.semester Elective
8.3.6 Организација грађења у рударству 8.semester Compulsory
8.4.8 Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта 8.semester Compulsory
9.5.8 Пројектовање рудника 9.semester Compulsory
9.6.8 Припрема минералних сировина 9.semester Compulsory
9.7.4 Методологија научно-истраживачког рада 9.semester Compulsory
9.8.4 Аутоматика технолошких процеса 9.semester Compulsory
10.9.25 Дипломски испит 10.semester Compulsory