Study Technological engineering 2008. Technological engineering, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.5.5.МТ.2 Кристалографија са минерологијом 1.semester Elective
1.5.5.МТ.3 Хемијски параметри животне и радне средине 1.semester Elective
1.3.5.МТ.2 Пречишћавање отпадних вода 1.semester Elective
1.5.5.МТ.1 Органске загаујуће материје 1.semester Elective
1.1.6.МТ Математика 3 1.semester Compulsory
1.4.5.МТ.2 Основи реакторског инжењерства 1.semester Elective
1.4.5.МТ.1 Неметални материјали 1.semester Elective
1.2.4.МТ Пројектовање процеса у хемијској индустрији 1.semester Compulsory
1.5.5.МТ.4 Управљање пројектима 1.semester Elective
1.3.5.МТ.1 Фразне трансформације 1.semester Elective
1.6.5.МТ Операције преноса масе 1.semester Compulsory
2.1.4.МТ.1 Енглески стручни 1.semester Elective
2.1.4.МТ.2 Руски стручни 1.semester Elective
2.2.5.МТ Методе анализа загађујућих материја 2.semester Compulsory
2.3.6.МТ Међупродукти 2.semester Compulsory
2.4.4.МТ Корозија и заштита 2.semester Compulsory
2.5.5.МТ Карактеризација материјала 2.semester Compulsory
2.6.5.МТ Student's Internship 2.semester Compulsory
3.1.7.МТ Рециклажа 3.semester Compulsory
3.2.5.МТ Управљање квалитетом 3.semester Compulsory
3.3.6.МТ.1 Физика чврстог стања 3.semester Elective
3.3.6.МТ.2 Моделовање и симулација процеса 3.semester Elective
3.4.6.МТ.1 Масена спектрометрија 3.semester Elective
3.4.6.МТ.2 Сигурност опреме у процесној индустрији 3.semester Elective
3.5.7.МТ Eлектрохемијски извори енергије 3.semester Compulsory
4.1.14.МТ Student's Internship 4.semester Compulsory
4.2.20.МТ Дипломски рад 4.semester Compulsory