Study Food technology 2014. Technological engineering, master one-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.7.МТ.П Технологија уља и масти 1.semester Compulsory
1.3.5.МТ.П Предузетништво 1.semester Compulsory
1.2.6.МТ.П.1 Амбалажни материјал 1.semester Elective
1.2.6.МТ.П.2 Антиоксиданти у прехрамбеној производњи 1.semester Elective
1.2.6.МТ.П.3 Биообновљиви извори енергије 1.semester Elective
1.2.6.МТ.П.4 Узорковање и припрема узорака за анализу 1.semester Elective
1.4.6.МТ.П.1 Примена технолошких софтвера 1.semester Elective
1.4.6.МТ.П.2 Електронска микроскопија 1.semester Elective
1.4.6.МТ.П.3 Катастaр загађивача 1.semester Elective
1.4.6.МТ.П.4 Биотехнолошки практикум 1.semester Elective
1.4.6.МТ.П.5 Контрола уређаја код апсорпционих и дестилационих система 1.semester Elective
1.5.6.МТ.П.1 Теорија система ризика 1.semester Elective
1.5.6.МТ.П.2 Тржиште и маркетинг 1.semester Elective
1.5.6.МТ.П.3 Технологија меса и месних производа 1.semester Elective
1.5.6.МТ.П.4 Менаџмент технолошког развоја 1.semester Elective
1.5.6.МТ.П.5 Технологија биоетанола 1.semester Elective
2.1.5.МТ.П Израда технолошког пројекта 2.semester Compulsory
2.2.10.МТ.П Студијски истраживачки рад 2.semester Compulsory
2.3.15.МТ.П Дипломски рад 2.semester Compulsory