Study Transport Engineering, Constructions and Logistics 2014. Mechanical engineering, master one-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.4 ДМ.К1 Осцилације механичких система 1.semester Elective
1.1.4 ДМ.К2 Динамика возила - одабрана поглавља 1.semester Elective
1.2.4.ДМ.К1 Опрема моторних возила 1.semester Elective
1.2.4.ДМ.К2 Одабрана поглавља из моторних возила 1.semester Elective
1.3.4.ДМ.К1 Симулација динамичких система 1.semester Elective
1.3.4.ДМ.К2 Рачунарски алати 1.semester Elective
1.4.4.ДМ.К1 Системи складиштења и дистрибуције 1.semester Elective
1.4.4.ДМ.К2 Управљање одржавањем 1.semester Elective
1.5.4.ДМ.К1 Конструисање машина 1.semester Elective
1.5.4.ДМ.К2 Механички преносници 1.semester Elective
1.6.0.ДМ Student's Internship 1.semester Compulsory
2.1.4.ДМ.К1 Пројектовање транспортних и логистичких система 2.semester Elective
2.2.4.ДМ.К1 Механика лома и интегритет конструкција 2.semester Elective
2.2.4.ДМ.К2 Пројектовање заварених конструкција 2.semester Elective
2.3.0.ДМ Израда и одбрана Master thesis workа 2.semester Compulsory