Study General Technology 2014. Technological engineering, master one-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.МТ.О Технологија прераде секундарних сировина 1.semester Compulsory
1.3.5.МТ.О Електрохемијски извори енергије 1.semester Compulsory
1.4.5.МТ.О Предузетништво 1.semester Compulsory
1.2.5.МТ.О.1 Пројектовање апсорпционих и дестилационих система 1.semester Elective
1.2.5.МТ.О.2 Механизми неорганских реакција 1.semester Elective
1.2.5.МТ.О.3 Менаџмент технолошког развоја 1.semester Elective
1.2.5.МТ.О.4 Теорија система ризика 1.semester Elective
1.5.5.МТ.О.1 Обновљиви извори енергије 1.semester Elective
1.5.5.МТ.О.2 Примена технолошких софтвера 1.semester Elective
1.5.5.МТ.О.3 Теорија процеса сагоревања 1.semester Elective
1.5.5.МТ.О.4 Термодинамика материјала 1.semester Elective
1.5.5.МТ.О.5 Поузданост и безбедност система 1.semester Elective
1.6.5.МТ.О.1 Методе научно истраживачког рада 1.semester Elective
1.6.5.МТ.О.2 Мониторинг загађујућих материја 1.semester Elective
1.6.5.МТ.О.3 Моделовање и симулација процеса 1.semester Elective
1.6.5.МТ.О.4 Увод у механику лома 1.semester Elective
2.1.5.МТ.О Израда технолошког пројекта 2.semester Compulsory
2.2.10.МТ.О Студијски истраживачки рад 2.semester Compulsory
2.3.15.МТ.О Дипломски рад 2.semester Compulsory