Study Production engineering 2008. Mechanical engineering, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.ОМ Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.5.ОМ Механика 1 1.semester Compulsory
1.3.5.ОМ Машински материјали 1.semester Compulsory
1.4.5.ОМ Физика и мерења 1.semester Compulsory
1.5.2.OМ.Е Енглески језик 1 1.semester Compulsory
2.6.2.ОМ.Р Руски језик 2 2.semester Compulsory
1.6.3.ОМ Техничко цртање 1.semester Compulsory
2.1.5.ОМ Математика 2 2.semester Compulsory
2.2.4.ОМ Отпорност материјала1 2.semester Compulsory
2.3.4.ОМ Нацртна геометрија 2.semester Compulsory
2.4.4.ОМ Механика 2 2.semester Compulsory
2.5.3.ОМ Погонски материјали 2.semester Compulsory
2.6.2.ОМ.Е Енглески језик 2 2.semester Compulsory
2.7.4.ОМ Примена рачунара 1 2.semester Compulsory
1.5.2.OМ.Р Руски језик 1 1.semester Compulsory
3.1.4.ОМ Математика 3 3.semester Compulsory
3.2.6.ОМ Механика 3 3.semester Compulsory
3.3.4.ОМ Машински елементи 1 3.semester Compulsory
3.4.5.ОМ Отпорност материјала 2 3.semester Compulsory
3.5.4.ОМ Примена рачунара 2 3.semester Compulsory
3.6.2.ОМ Пословне комуникације и презентације 3.semester Compulsory
4.1.5.ОМ Термодинамика 4.semester Compulsory
4.2.5.ОМ Механика флуида 4.semester Compulsory
4.3.5.ОМ Машински елементи 2 4.semester Compulsory
4.4.4.ОМ Електротехника са електроником 4.semester Compulsory
4.5.4.ОМ.П1 Основи конструисања 4.semester Elective
4.5.4.ОМ.П2 Металне конструкције 4.semester Compulsory
4.6.2.ОМ.П2 Инжењерска економика 4.semester Compulsory
4.6.2.ОМ.П1 Организација производње 4.semester Elective
5.2.4.ОМ Хидрауличне и пнеуматске машине 5.semester Compulsory
5.3.5.ОМ.П1 Производни системи 5.semester Elective
5.5.4.ОМ.П1 Технологија заваривања 5.semester Elective
5.6.3.ОМ.П1 Неконвенционални поступци обраде 5.semester Elective
5.1.5.ОМ Технологија обраде 1 5.semester Compulsory
6.1.5.ОМ Технологија обраде 2 6.semester Compulsory
6.2.4.ОМ.П1 Технолошки системи 1 6.semester Elective
6.3.4.ОМ.П1 Производне технологије 6.semester Elective
6.4.4.ОМ.П1 Алатне машине 6.semester Elective
6.5.0.ОМ Student's Internship 6.semester Compulsory
6.6.7.ОМ Завршни рад 6.semester Compulsory
5.4.4.ОМ Основи транспортних уређаја 5.semester Compulsory