Study Power engineering 2012. Electrical and Computer Engineering, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.6.ОЕ Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.6.OE Основи електротехнике 1 1.semester Compulsory
1.3.5.ОЕ Физика 1.semester Compulsory
1.4.4.ОЕ Програмирање 1 1.semester Compulsory
1.5.2.OE Лабораторијске вежбе из Физике 1.semester Compulsory
1.6.3.ОЕ.1 Практикум из Матлаб програмирања 1.semester Elective
1.6.3.ОЕ.2 Практикум из коришћења рачунара 1.semester Elective
1.7.2.ОЕ.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.7.2.ОЕ.2 Руски језик 1 1.semester Elective
2.1.6.ОЕ Математика 2 2.semester Compulsory
2.2.6.ОЕ Основи електротехнике 2 2.semester Compulsory
2.3.4.ОЕ Програмирање 2 2.semester Compulsory
2.4.5.ОЕ Основи рачунарске технике 1 2.semester Compulsory
2.5.2.ОЕ Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 2.semester Compulsory
2.6.3.OЕ.1 Увод у електронику 2.semester Elective
2.6.3.OЕ.2 Практикум из Програмирања 2 2.semester Elective
2.7.2.ОЕ.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.7.2.ОЕ.2 Руски језик 2 2.semester Elective
3.1.6.ОЕ.ЕН Математика 3 3.semester Compulsory
3.2.5.ОЕ.ЕН Теорија електричних кола 3.semester Compulsory
3.3.5.ОЕ.ЕН Електрична мерења 1 3.semester Compulsory
3.4.5.ОЕ.ЕН Елементи електронике 3.semester Compulsory
3.5.5.ОЕ.ЕН Материјали у електротехници 3.semester Compulsory
3.6.2.ОЕ.1 Енглески језик 3.semester Elective
3.6.2.ОЕ.2 Руски језик 3.semester Elective
4.1.6.ОЕ.ЕН Математика 4 4.semester Compulsory
4.2.5.ОЕ.ЕН Електромагнетика 4.semester Compulsory
4.3.4.ОЕ.ЕН Механика 4.semester Compulsory
4.4.4.ОЕ.ЕН Електрична мерења 2 4.semester Compulsory
4.5.4.ОЕ.ЕН Електричне машине 4.semester Compulsory
4.6.2.ОЕ.ЕН.1 Увод у менаџмент 4.semester Elective
4.6.2.ОЕ.ЕН.2 Социологија 4.semester Elective
5.1.4.ОЕ.ЕН Електроенергетске инсталације ниског напона 5.semester Compulsory
5.2.4.ОЕ.ЕН Асинхроне машине 5.semester Compulsory
5.3.4.ОЕ.ЕН Енергетски трансформатори 5.semester Compulsory
5.4.4.ОЕ.ЕН Системи аутоматског управљања 5.semester Compulsory
5.5.4.ОЕ.ЕН Телекомуникације у електроенергетици 5.semester Compulsory
5.6.4.ОЕ.ЕН Елементи електроенергетских система 5.semester Compulsory
6.1.4.ОЕ.ЕН Техника високог напона 1 6.semester Compulsory
6.2.4.ОЕ.ЕН Енергетски претварачи 6.semester Compulsory
6.3.4.ОЕ.ЕН Дистрибутивне и индустријске мреже 6.semester Compulsory
6.4.4.ОЕ.ЕН Анализа електроенергетских система 1 6.semester Compulsory
6.5.4.ОЕ.ЕН Синхроне машине 6.semester Compulsory
6.6.4.ОЕ.ЕН.1 Практикум из елемената ЕЕС са пројектом 6.semester Elective
6.6.4.ОЕ.ЕН.2 Практикум из анализе ЕЕС са пројектом 6.semester Elective
7.1.4.ОЕ.ЕН Електране 7.semester Compulsory
7.2.4.ОЕ.ЕН Термички процеси у електроенергетици 7.semester Compulsory
7.3.4.ОЕ.ЕН Елетромоторни погони 7.semester Compulsory
7.4.4.ОЕ.ЕН.1 Технички системи управљања у електроенергетици 7.semester Elective
7.4.4.ОЕ.ЕН.2 Високонапонска опрема 7.semester Elective
7.5.4.ОЕ.ЕН.1 Кабловска техника 7.semester Elective
7.5.4.ОЕ.ЕН.2 Обновљиви извори енергије 7.semester Elective
7.6.4.ОЕ.ЕН.1 Анализа електроенергетских система 2 7.semester Elective
7.6.4.ОЕ.ЕН.2 Практикум из софтверских алата у електроенергетици са пројектом 7.semester Elective
8.1.4.ОЕ.ЕН Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици 8.semester Compulsory
8.2.4.ОЕ.ЕН Релејна заштита 8.semester Compulsory
8.3.4.ОЕ.ЕН Разводна постројења 8.semester Compulsory
8.5.ОЕ Student's Internship 8.semester Compulsory
8.6.ОЕ Дипломски рад 8.semester Compulsory
8.4.4.ОЕ.ЕН.1 Регулација електромоторних погона 8.semester Elective
8.4.4.ОЕ.ЕН.2 Практикум за израду презентација из електроенергетских апликација и Пројекат из ЕМП 8.semester Elective