Study General 2014. Civil engineering, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.6.ОГЗ Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.5.ОГЗ Нацртна геометрија 1.semester Compulsory
1.3.5.ОГЗ Геодезија 1.semester Compulsory
1.4.3.ОГЗ Инжењерска геологија 1.semester Compulsory
1.5.5.ОГЗ Техничка физика 1.semester Compulsory
1.6.4.ОГЗ.1 Увод у примену рачунара 1.semester Elective
1.6.4.ОГЗ.2 Рачунарско цртање у грађевинарству 1.semester Elective
1.7.2.ОГЗ.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.7.2.ОГЗ.2 Руски језик 1 1.semester Elective
2.1.6. ОГЗ Математика 2 2.semester Compulsory
2.2.8.ОГЗ Техничка механика 1 2.semester Compulsory
2.3.4.ОГЗ Основе еколошког инжењерства 2.semester Compulsory
2.4.4.ОГЗ Грађевински материјали 1 2.semester Compulsory
2.5.4.ОГЗ.1 Примена рачунара 2.semester Elective
2.5.4.ОГЗ.2 Примена табеларних прорачуна 2.semester Elective
2.6.2.ОГЗ.1 Пословне презентације и комуникације 2.semester Elective
2.6.2.ОГЗ.2 Интернет и електронско пословање 2.semester Elective
2.7.2.ОГЗ.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.7.2.ОГЗ.2 Руски језик 2 2.semester Elective
3.1.5.ОГЗ Математика 3 3.semester Compulsory
3.2.8.ОГЗ Отпорност материјала 1 3.semester Compulsory
3.3.4.ОГЗ Техничка механика 2 3.semester Compulsory
3.4.5.ОГЗ Механика флуида 3.semester Compulsory
3.5.4.ОГЗ Грађевински материјали 2 3.semester Compulsory
3.6.2.ОГЗ Правна регулатива у грађевинарству 3.semester Compulsory
3.7.2.ОГЗ Инжењерска економија у грађевинарству 3.semester Compulsory
4.1.6.ОГЗ Механика тла 4.semester Compulsory
4.2.4.ОГЗ Зградарство 4.semester Compulsory
4.3.4.ОГЗ Отпорност материјала 2 4.semester Compulsory
4.4.4.ОГЗ Грађевинска физика 4.semester Compulsory
4.5.6.ОГЗ Саобраћајни ифраструктурни системи 4.semester Compulsory
4.6.6.ОГЗ Хидротехника 4.semester Compulsory