Study Production engineering 2014. Mechanical engineering, master one-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.4 ДМ.П1 Увод у техноекономску оптимизацију 1.semester Elective
1.2.4.ДМ.П1 Аутоматизација процеса пластичног деформисања 1.semester Elective
1.3.4.ДМ.П1 Савремени обрадни системи 1.semester Elective
1.3.4.ДМ.П2 Пројектовање технолошких процеса 1.semester Elective
1.4.4.ДМ.П1 Специјални поступци ПОД 1.semester Elective
1.4.4.ДМ.П2 Одржавање средстава рада 1.semester Elective
1.5.4.ДМ.П1 Композитни материјали 1.semester Elective
1.5.4.ДМ.П2 Примена пластичних материјала у машинству 1.semester Elective
1.6.0.ДМ Student's Internship 1.semester Compulsory
2.2.4.ДМ.П1 Стратешко управљање новим технологијама 2.semester Elective
2.1.4.ДМ.П1 Савремене методе у контроли квалитета 2.semester Elective
2.2.4.ДМ.П2 Индустријско инжењерство у фабрикама 2.semester Elective
2.3.0.ДМ Израда и одбрана Master thesis workа 2.semester Compulsory