Study Road and city traffic 2008. Mechanical engineering, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.ОМ Математика 1 1.semester Compulsory
2.6.2.ОМ.Р Рускиј језик 2 2.semester Compulsory
1.3.5.ОМ Машински материјали 1.semester Compulsory
1.2.5.ОМ Механика1 1.semester Compulsory
1.4.5.ОМ Физика и мерење 1.semester Compulsory
1.5.2.OМ.Е Енглески језик 1 1.semester Compulsory
1.6.3.ОМ Техничко цртање 1.semester Compulsory
2.1.5.ОМ Математика 2 2.semester Compulsory
2.2.4.ОМ Отпорност материјала 1 2.semester Compulsory
2.3.4.ОМ Нацртна геометрија 2.semester Compulsory
2.4.4.ОМ Механика 2 2.semester Compulsory
2.5.3.ОМ Погонски материјали 2.semester Compulsory
2.6.2.ОМ.Е Енглески језик 2 2.semester Compulsory
1.5.2.OМ.Р Руски језик 1 1.semester Compulsory
2.7.4.ОМ Примена рачунара 1 2.semester Compulsory
3.1.4.ОМ Математика 3 3.semester Compulsory
3.2.6.ОМ Механика 3 3.semester Compulsory
3.3.4.ОМ Машински елементи 1 3.semester Compulsory
3.4.5.ОМ Отпорност материјала 2 3.semester Compulsory
3.5.4.ОМ Примена рачунара 2 3.semester Compulsory
3.6.2.ОМ Пословне комуникације и презентације 3.semester Compulsory
4.1.5.ОМ Термодинамика 4.semester Compulsory
4.2.5.ОМ Механика флуида 4.semester Compulsory
4.3.5.ОМ Машински елементи 2 4.semester Compulsory
4.4.4.ОМ Електротехника са електроником 4.semester Compulsory
4.5.4.ОМ.С1 Транспортне особине робе 4.semester Elective
4.6.2.ОМ.С1 Увод у саобраћај и транспорт 4.semester Elective
5.6.3.ОМ.С1 Безбедност саобраћаја 5.semester Elective
5.5.4.ОМ.С1 Моторна возила 5.semester Elective
5.4.4.ОМ Основи транспортних уређаја 5.semester Compulsory
6.3.4.ОМ.С1 Одржавање возила 6.semester Elective
4.5.4.ОМ.С2 Металне конструкције 4.semester Elective
5.1.5.ОМ Технологија обраде 1 5.semester Compulsory
5.2.4.ОМ Хидрауличне и пнеуматске машине 5.semester Compulsory
5.3.5.ОМ.С1 Електричне машине и енергетска електроника 5.semester Elective
5.3.5.ОМ.С2 Мотори СУС 5.semester Elective
6.2.4.ОМ.С1 Динамика возила 6.semester Elective
6.4.4.ОМ.С1 Техничка експлоатација возила 6.semester Elective
6.1.5.ОМ Технологија обраде 2 6.semester Compulsory
6.5.0.ОМ Student's Internship 6.semester Compulsory
6.6.7.ОМ Завршни рад 6.semester Compulsory