Study Environmental Protection 2004. Mining, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5 Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.4 Физика 1.semester Compulsory
1.3.4 Општа хемија 1.semester Compulsory
1.4.3 Техничко цртање 1.semester Compulsory
1.5.4 Основи геологије 1.semester Compulsory
1.6.2 Енглески језик 1.semester Compulsory
1.6.2 Руски језик 1.semester Compulsory
1.7.4 Механика 1 1.semester Compulsory
2.1.3 Отпорност материјала 2.semester Compulsory
2.2.5 Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.4 Примена рачунара 1 2.semester Compulsory
2.4.4 Нацртна геометрија 2.semester Compulsory
2.5.4 Увод у заштиту животне средине 2.semester Compulsory
2.6.4 Механика 2 2.semester Compulsory
2.7.2 Енглески језик 2.semester Compulsory
3.1.5 Минералогија 3.semester Compulsory
3.2.4 Електротехника са електроником 3.semester Compulsory
3.3.4 Примена рачунара 2 3.semester Compulsory
3.4.2 Социологија рада 3.semester Compulsory
3.4.2 Психологија рада 3.semester Compulsory
3.5.5 Петрографија 3.semester Compulsory
3.6.6 Истражни радови 3.semester Compulsory
4.1.5 Основи рударства 4.semester Compulsory
4.2.4 Геодезија у рударству 4.semester Compulsory
4.3.5 Лежишта минералних сировина 4.semester Compulsory
4.4.5 Основи машинства 4.semester Compulsory
4.5.6 Технологија бушења и минирања 4.semester Compulsory
5.1.4 Геомеханика и заштита 5.semester Compulsory
5.2.6 Управљање експлозивом и запаљивим материјама 5.semester Compulsory
5.3.6 Заштита при изради рударских радова 5.semester Compulsory
5.4.4 Извори загађења 5.semester Compulsory
5.5.4 Индустријски објекти и урбанизам 5.semester Compulsory
6.1.5 Заштита ваздуха и земљишта 6.semester Compulsory
6.2.4 Прерада са високим степеном загађења 6.semester Compulsory
6.3.4 Транспорт отпадног материјала 6.semester Compulsory
6.4.5 Заштита вода 6.semester Compulsory
6.5.4 Системи и уређаји за прераду отпадног материјала 6.semester Compulsory
6.6.5 Завршни реферат 6.semester Compulsory