Study Production engineering 2008. Mechanical engineering, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.ДМ Нумеричка анализа и дискретна математика 1.semester Compulsory
1.2.5.ДМ Нови материјали 1.semester Compulsory
1.3.5.ДМ Пумпе вентилатори и компресори 1.semester Compulsory
1.4.5.ДМ Теорија обраде метала 1.semester Compulsory
1.5.5.ДМ.П1 Резни алати и прибори 1.semester Elective
1.5.5.ДМ.П2 Теорија еластичности 1.semester Elective
2.1.5.ДМ.П1 Производни системи 2 2.semester Compulsory
2.2.5.ДМ.П1 Пројектовање обрадних система 2.semester Compulsory
2.3.5.ДМ.П1 Аутоматизација производње 2.semester Elective
2.3.5.ДМ.П2 Високсопродуктивне обраде 2.semester Elective
2.4.5.ДМ.П1 Алати за обраду деформисањем 2.semester Elective
2.4.5.ДМ.П2 Технологија монтаже 2.semester Elective
2.5.5.ДМ.П1 Одржавање техничких система 2.semester Elective
2.5.5.ДМ.П2 Мерење, контрола и квалитет 2.semester Elective
3.1.5.ДМ.П1 Алатне машине 2 3.semester Compulsory
3.2.5.ДМ.П1 Машине за обраду деформацијом 3.semester Elective
3.2.5.ДМ.П2 Складишта и опрема 3.semester Elective
3.3.5.ДМ.П1 Технолошки системи 2 3.semester Compulsory
3.4.5.ДМ.П1 Ојачавање металних површина 3.semester Compulsory
3.5.5.ДМ.П1 Пројектовање фабричких постројења 3.semester Elective
3.5.5.ДМ.П2 Технологија обликовања пластичних маса 3.semester Elective
4.1.5.ДМ Student's Internship 4.semester Compulsory
4.2.20.ДМ Студијски истраживачки рад (везано са дипломским-Master thesis workом); 4.semester Compulsory
4.3.0.ДМ Израда и одбрана дипломског-Master thesis workа 4.semester Compulsory