Study General 2008. Architecture, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.1.OA О архитектури 1.semester Compulsory
1.2.1.OA Архитектура данас 1.semester Compulsory
1.3.1.OA Уметност данас 1.semester Compulsory
1.4.6.OA Простор и облик 1.semester Compulsory
1.5.2.OA Ликовни елементи 1.semester Compulsory
1.6.2.OA Визуелна истраживања 1.semester Compulsory
1.7.3.OA Грађена средина 1.semester Compulsory
1.9.1.OA Материјали у архитектури 1.semester Compulsory
1.8.3.OA Архитектонске конструкције 1А 1.semester Compulsory
1.10.3.OA Механика 1.semester Compulsory
1.11.3.OA Геометрија облика1 1.semester Compulsory
1.12.1.OA Математика у архитектури 1 1.semester Compulsory
2.5.2.OA.1 3Д Визуелне комуникације 2.semester Elective
2.1.2.OA Историја модерне архитектуре и урбанизма 2.semester Compulsory
2.2.1.OA Историја модерне уметности и дизајна 2.semester Compulsory
2.3.6.OA Елементи пројектовања 2.semester Compulsory
2.4.2.OA.1 Архитектонска графика 2.semester Elective
2.4.2.OA.2 Ликовне форме 2.semester Elective
2.5.2.OA.2 Мултидисциплинарност и ликовне форме 2.semester Elective
2.6.3.OA Обликовање градских простора 2.semester Compulsory
2.7.3.OA Архитектонске конструкције 1Б 2.semester Compulsory
2.8.3.OA.1 Принципи конструисања архитектонских објеката 2.semester Elective
2.8.3.OA.2 Отпорност материјала 2.semester Elective
2.9.2.OA Геометрија облика 2 2.semester Compulsory
2.10.1.OA Математика у архитектури 2 2.semester Compulsory
2.11.1.OA Принципи CAAD 2.semester Compulsory
3.1.2.OA Историја архитектуре и насељавања 3.semester Compulsory
3.2.1.OA Историја уметности 3.semester Compulsory
3.3.8.OA Студио пројекат 1-архитектура 3.semester Compulsory
3.4.2.OA Типологија објеката 1 3.semester Compulsory
3.5.3.OA Урбана структура 3.semester Compulsory
3.6.3.OA Архитектонске конструкције 2 3.semester Compulsory
3.7.3.OA Конструктивни системи 3.semester Compulsory
3.8.4.OA Ликовно приказивање у архитектури 3.semester Compulsory
4.1.3.OA.1 Садејство архитектуре и других уметности 4.semester Elective
4.2.8.OA Студио пројекат 2-архитектонске конструкције 4.semester Compulsory
4.3.2.OA Типологија објеката 2 4.semester Compulsory
4.4.3.OA Урбане функције 4.semester Compulsory
4.5.2.OA Архитектонска физика 4.semester Compulsory
4.6.3.OA Инсталације (електричне исталације); 4.semester Compulsory
4.7.3.OA Конструктивне карактеристике примењених материјала 4.semester Compulsory
4.8.4.OA Боја и ликовни концепт 4.semester Compulsory
4.1.3.OA.2 Уметничка радионица 4.semester Elective
5.1.2.OA Историја архитектуре и насељавања у Србији 5.semester Compulsory
5.2.1.OA Интегративна заштита градитељског наслеђа 5.semester Compulsory
5.3.3.OA.1 Computer graphics 5.semester Elective
5.3.3.OA.2 Посебни проблеми пројектовања 5.semester Elective
5.6.3.OA.1 Увод у урбанистичко планирање 5.semester Elective
5.6.3.OA.2 Урбанистичко и просторно планирање 5.semester Elective
5.4.8.OA Студио пројекат 3-урбанизам 5.semester Compulsory
5.5.2.OA Методологија пројекта 5.semester Compulsory
5.7.3.OA Архитектонске конструкције 3 5.semester Compulsory
5.8.1.OA Student's Internship 5.semester Compulsory
6.7.1.OA Стручна екскурзија или летња радионица 6.semester Compulsory
6.8.8.OA Завршни рад-Студио пројекат 4-синтеза 6.semester Compulsory
6.6.3.OA Организација грађења и основе менаџмента 6.semester Compulsory
6.1.1.OA Економика пројектовања и грађења 6.semester Compulsory
6.2.1.OA Регулатива 6.semester Compulsory
6.3.2.OA.1 Енглески језик 1 6.semester Elective
6.3.2.OA.2 Руски језик 1 6.semester Elective
6.4.2.OA.1 Процес пројектовања 6.semester Elective
6.4.2.OA.2 Архитектура у контексту 6.semester Elective
6.5.3.OA Урбана обнова и градови Србије 6.semester Compulsory
4.6.3.OA Инсталације (машинске исталације); 4.semester Compulsory
4.6.3.OA Инсталације (водовод и канализација); 4.semester Compulsory
4.6.3.ОА Инсталације 4.semester Compulsory