Study Mining engineering 2014. Mining engineering, master one-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.6.МР Методе научно истраживачког рада 1.semester Compulsory
1.2.6.МР.1 Организација рударске производње 1.semester Elective
1.2.6.МР.2 Стабилност подземних просторија и објеката 1.semester Elective
1.3.6.МР.1 Рударска мерења 2 1.semester Elective
1.3.6.МР.2 Специјалне методе минирања и рушења 1.semester Elective
1.4.6.МР.1 Ванредне ситуације 1.semester Elective
1.4.6.МР.2 Системи одводњавања површинских копова 1.semester Elective
1.5.6.МР.1 Евалуација пројеката у рударству 1.semester Elective
1.5.6.МР.2 Системи управљања животном средином 1.semester Elective
2.1.10.МР Студијски истраживачки рад 2.semester Compulsory
2.2.20.МР Дипломски рад 2.semester Compulsory