Study Енергетика 2004. Electrical and Computer Engineering, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5 Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.6 Основи електротехнике 1 1.semester Compulsory
1.3.5 Програмирање 1 1.semester Compulsory
1.4.4 Основи рачунарске технике 1 1.semester Compulsory
1.5.2 Енглески језик 1 1.semester Compulsory
1.5.2 Руски језик 1 1.semester Compulsory
1.6.2 Практикум из коришћења рачунара 1.semester Elective
1.6.2 Социологија 1.semester Elective
1.6.2 Практикум из Програмирања 1 1.semester Elective
1.6.2 Практикум из Основа електротехнике 1 1.semester Elective
1.7.2 Практикум из коришћења рачунара 1.semester Elective
1.7.2 Социологија 1.semester Elective
1.7.2 Практикум из Програмирања 1 1.semester Elective
1.7.2 Практикум из Основа електротехнике 1 1.semester Elective
2.1.5 Математика 2 2.semester Compulsory
2.2.6 Основи електротехнике 2 2.semester Compulsory
2.3.4 Програмирање 2 2.semester Compulsory
2.4.2 Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 2.semester Compulsory
2.5.4 Физика 2.semester Compulsory
2.6.2 Лабораторијске вежбе из Физике 2.semester Compulsory
2.7.2 Енглески језик 2 2.semester Compulsory
2.7.2 Руски језик 2 2.semester Compulsory
2.8.2 Физичка електроника 2.semester Elective
2.8.2 Практикум из Основа електротехнике 2 2.semester Elective
2.8.2 Увод у менаџмент 2.semester Elective
3.1.5 Математика 3 3.semester Compulsory
3.2.4 Теорија електричних кола 3.semester Compulsory
3.3.4 Електрична мерења 3.semester Compulsory
3.4.4 Електромагнетика 3.semester Compulsory
3.5.4 Основи електронике 3.semester Compulsory
3.6.2 Архитектура и организација рачунара 1 3.semester Compulsory
3.7.2 Практикум из рачунарских алата у Математици 3.semester Elective
3.7.2 Практикум из рачунарске анализе електричних кола 3.semester Elective
3.7.2 Практикум из Архитектуре и организације рачунара 1 3.semester Elective
4.1.3 Електричне машине 4.semester Compulsory
4.2.4 Електроенергетске инсталације ниског напона 4.semester Compulsory
4.3.4 Електрична мерења 2 4.semester Compulsory
4.4.4 Системи аутоматског управљања 4.semester Compulsory
4.5.4 Телекомуникације у енергетици 4.semester Compulsory
4.6.3 Механика 4.semester Compulsory
4.7.3 Практикум из софтверских алата у енергетици 4.semester Elective
4.7.3 Практикум из електроенергетских инсталација 4.semester Elective
5.1.4 Електране 5.semester Compulsory
5.2.3 Синхроне машине 5.semester Compulsory
5.3.3 Асинхроне машине 5.semester Compulsory
5.4.3 Енергетски трансформатори 5.semester Compulsory
5.5.3 Материјали у електотехници 5.semester Compulsory
5.6.2 Елементи електроенергетских система 5.semester Compulsory
5.7.5 Student's Internship 5.semester Compulsory
5.8.2 Алтернативни извори електричне енергије 5.semester Elective
5.8.2 Практикум из елемената ЕЕС 5.semester Elective
6.1.3 Техника високог напона 6.semester Compulsory
6.2.3 Енергетски претварачи 6.semester Compulsory
6.3.3 Дистрибутивне и индустријске мреже 6.semester Compulsory
6.4.3 Energy Engineering Fundamentals 6.semester Compulsory
6.5.3 Електромоторни погони 6.semester Compulsory
6.6.3 Разводна постројења 1 6.semester Compulsory
6.7.2 Управљање енергетским претварачима 6.semester Elective
6.7.2 Анализа електроенергетских система 6.semester Elective
6.8.5 Завршни рад 6.semester Compulsory