Study Road and city traffic 2014. Mechanical engineering, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.ОМ Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.5.ОМ Механика 1 1.semester Compulsory
1.3.5.ОМ Инжењерски материјали 1.semester Compulsory
1.4.6.ОМ Конструктивна геометрија 1.semester Compulsory
1.5.4.ОМ.1 Енглески језик 1.semester Elective
1.5.4.ОМ.2 Руски језик 1.semester Elective
2.1.5.ОМ Физика и мерење 2.semester Compulsory
2.2.5.ОМ Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.4.ОМ Отпорност материјала 1 2.semester Compulsory
2.4.5.ОМ Инжењерска графика 2.semester Compulsory
2.5.4.ОМ Механика 2 2.semester Compulsory
3.1.6.ОМ Механика 3 3.semester Compulsory
3.2.8.ОМ Машински елементи 3.semester Compulsory
3.3.5.ОМ Термодинамика 3.semester Compulsory
3.4.4.ОМ Отпорност материјала 2 3.semester Compulsory
3.5.6.ОМ Технологија обраде 3.semester Compulsory
4.1.4.ОМ Апликативни софтвери у инжењерству 4.semester Compulsory
4.2.5.ОМ Механика флуида 4.semester Compulsory
4.3.4.ОМ Електротехника са електроником 4.semester Compulsory
4.4.4.ОМ.С1 Погонски материјали 4.semester Elective
4.4.4.ОМ.С2 Прописи у области саобраћаја 4.semester Elective
4.5.4.ОМ.С1 Увод у саобраћај и транспорт 4.semester Elective
5.1.5.ОМ.С1 Безбедност саобраћаја 5.semester Elective
5.2.6.ОМ.С1 Одржавање возила 5.semester Elective
5.3.5.ОМ.С1 Моторна возила 5.semester Elective
5.4.4.ОМ.С1 Мотори СУС 5.semester Elective
5.5.4.ОМ.С1 Транспортне особине робе 5.semester Elective
6.1.5.ОМ.С1 Друмски и градски јавни саобраћај 6.semester Elective
6.2.5.ОМ.С1 Техничка експлоатација возила 6.semester Elective
6.3.5.ОМ.С1 Динамика возила 6.semester Elective
6.3.5.ОМ.С2 Технички прописи за возила и сертификација 6.semester Elective
6.4.5.ОМ.С1 Саобраћајни инфраструктурни системи 6.semester Elective
6.5.0.ОМ Student's Internship 6.semester Compulsory
7.1.5.ОМ.С1 Вештачење у саобраћају 7.semester Elective
7.2.5.ОМ.С1 Мерење и контрола 7.semester Elective
7.2.5.ОМ.С2 Саобраћај и окружење 7.semester Elective
7.3.5.ОМ.С1 Теорија кретања возила 7.semester Elective
7.3.5.ОМ.С2 Организација саобраћаја 7.semester Elective
7.4.4.ОМ.С1 Комфорност возила за јавни превоз путника 7.semester Elective
7.5.4.ОМ.С1 Мехатроника 7.semester Elective
8.1.4.ОМ.С1 Технологија транспорта 8.semester Elective
8.1.4.ОМ.С2 Преносници снаге и кретања 8.semester Elective
8.2.5.ОМ.С1 Превоз опасних материја 8.semester Elective
8.3.5.ОМ.С1 Механизација претовара 8.semester Elective
8.4.4.ОМ.С1 Техничка дијагностика и сервисирање возила 8.semester Elective
8.4.4.ОМ.С2 Системи ослањања и кочиони системи на возилима 8.semester Elective
8.5.0.ОМ Завршни рад 8.semester Elective
6.4.5.ОМ.С2 Транспортна средства у индустрији 6.semester Elective