Study Safety at Work 2008. Environmental Engineering and Safety at Work, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.2.4.МЗ.2.Р Геохемија и заштита 1.semester Compulsory
1.1.4.МЗ.1.Р Системско инжењерство 1.semester Compulsory
1.3.4.МЗ.3.Р Ризик од механичких дејстава 1.semester Compulsory
1.4.5.МЗ.4.Р Безбедност у технолошким системима 1.semester Compulsory
1.5.5.МЗ.5.Р Безбедност у рударским системима 1.semester Compulsory
1.6.3.МЗ.6.Р.1 Безбедност машина 1.semester Elective
1.6.3.МЗ.6.Р.2 Поузданост и безбедност система 1.semester Elective
2.2.5.МЗ.7.Р.1 Постројења и инсталације под притиском 2.semester Elective
2.2.5.МЗ.7.Р.2 Управљање пројектима 2.semester Elective
2.3.5.МЗ.8.Р Бука и вибрација 2.semester Compulsory
2.4.5.МЗ.9.Р Методологија научно истраживачког рада 2.semester Compulsory
2.5.5.МЗ.10.Р Заштита од опасног дејства електричне енергије 2.semester Compulsory
2.6.3.МЗ.11.Р Заштита при унутрашњем транспорту 2.semester Compulsory
2.7.3.МЗ.12.Р.1 Заштита од електромагнетног зрачења 2.semester Compulsory
2.7.3.МЗ.12.Р.2 Моделирање и симулација ризика 2.semester Elective
3.1.5.МЗ.13.Р Заштита од пожара и експлпзија 3.semester Compulsory
3.2.5.МЗ.14.Р Екотоксикологија 3.semester Compulsory
3.3.3.МЗ.15.Р Заштита здравља 3.semester Compulsory
3.4.5.МЗ.16.Р Индустријска екологија 3.semester Compulsory
3.5.3.МЗ.17.Р.1 Комфор радне средине 3.semester Elective
3.5.3.МЗ.17.Р.2 Управљање масивом 3.semester Elective
3.6.3.МЗ.18.Р.1 Безбедност опреме и производа 3.semester Elective
3.6.3.МЗ.18.Р.2 Заштита при минирању 3.semester Elective
4.1.4.МЗ.19.Р.1 Информационе технологије у заштити 4.semester Elective
4.1.4.МЗ.19.Р.2 Управљање и развој људских ресурса 4.semester Elective
4.2.4.МЗ.20.Р.1 Економика и заштита на раду 4.semester Elective
4.2.4.МЗ.20.Р.2 Заштита и осигурање 4.semester Elective
4.3.4.МЗ.21.Р.1 Образовање за безбедност и ванредне ситуације 4.semester Elective
4.3.4.МЗ.21.Р.2 Управљање професионалним ризиком 4.semester Elective
4.4.4.МЗ.22.Р Student's Internship 4.semester Compulsory
4.5.4.МЗ.23.Р Дипломски рад 4.semester Compulsory