Study Environmental Engineering 2008. Environmental Engineering and Safety at Work, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.6.МЗ.1.И Операције преноса масе 1.semester Compulsory
1.2.4.МЗ.2.И Геохемија и заштита 1.semester Compulsory
1.3.4.МЗ.3.И Органске загађујуће материје 1.semester Compulsory
1.4.4.МЗ.4.И Пречишћавање отпадих вода 1.semester Compulsory
1.5.4.МЗ.5.И.1 Управљање радиоактивним отпадом 1.semester Elective
1.5.4.МЗ.5.И.2 Зрачење и заштита животне средине 1.semester Elective
1.6.4.МЗ.6.И.1 Хемијски параметри радне и животне средине 1.semester Elective
1.6.4.МЗ.6.И.2 Извори загађења у металургији 1.semester Elective
1.6.4.МЗ.6.И.3 Биохемија 1.semester Elective
2.1.4.МЗ.7.И Методологија научно истраживачког рада 2.semester Compulsory
2.2.4.МЗ.8.И Технолошки системи заштите 2.semester Compulsory
2.3.4.МЗ.9.И Међупродукти 2.semester Compulsory
2.4.4.МЗ.10.И Корозија и заштита 2.semester Compulsory
2.5.4.МЗ.11.И Карактеризација материјала 2.semester Compulsory
2.6.4.МЗ.12.И Student's Internship 2.semester Compulsory
3.1.4.МЗ.13.И Рециклажа 3.semester Compulsory
3.2.4.МЗ.14.И Методе анализе загађујућих материја 3.semester Compulsory
3.3.4.МЗ15.И Анализа трагова загађујућих материја 3.semester Compulsory
3.4.4.МЗ.16.И.1 Управљање пројектима 3.semester Elective
3.4.4.МЗ.16.И.2 Менаџмент у заштити животне средине 3.semester Elective
3.4.4.МЗ.16.И.3 Катастaр загађивача 3.semester Elective
3.4.4.МЗ.16.И.4 Поступци за прераду шљаке 3.semester Elective
3.5.4.МЗ.17.И.1 Чистије технологије 3.semester Elective
3.5.4.МЗ.17.И.2 Процена утицаја технолошких постројења на животну сре 3.semester Elective
3.5.4.МЗ.17.И.3 Управљање квалитетом 3.semester Elective
3.5.4.МЗ.17.И.4 Информационе технологије у заштити 3.semester Elective
3.6.3.МЗ.18.И Екотоксикологија 3.semester Compulsory
1.6.4.МЗ.6.И.4 Избор начина транспорта по критеријумима З.Ж.С. 1.semester Elective
4.1.0.МЗ.19.И Student's Internship 4.semester Compulsory
4.1.0.МЗ.20.И Дипломски рад 4.semester Compulsory