Study Constructions 2008. Civil engineering, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.4.ДГ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 1 1.semester Compulsory
1.2.4.ДГ Грађевинска економија 1.semester Compulsory
1.3.4.ДГ Технологија грађења 1.semester Compulsory
1.4.4.ДГ.1К Металне конструкције 2 1.semester Compulsory
1.5.4.ДГ.1К Теорија плоча и љуски 1.semester Compulsory
1.6.4.ДГ.1К Основи урбанизма 1.semester Elective
1.6.4.ДГ.2К Информациони системи у грађевинарству 1.semester Elective
2.1.4.ДГ Управљање инвестиционим пројектима 2.semester Compulsory
2.2.4.ДГ.1К Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2 2.semester Compulsory
2.3.4.ДГ.1К Динамика конструкције и земљотресно инжењерство 2.semester Compulsory
2.4.4.ДГ.1К Металне конструкције у зградарству 2.semester Compulsory
2.5.4.ДГ.1К Лепљене и ламелиране дрвене конструкције 2.semester Elective
2.5.4.ДГ.2К Технологија производње металних конструкција 2.semester Elective
2.6.4.ДГ.1К Основе спрегнутих конструкција 2.semester Elective
2.6.4.ДГ.2К Операциона исраживања 2.semester Elective
3.1.4.ДГ.1К Бетонски мостови 3.semester Compulsory
3.2.4.ДГ.1К Метални мостови 3.semester Compulsory
3.3.4.ДГ.1К Предходно напрегнут бетон 3.semester Compulsory
3.4.4.ДГ.1К Механика стена и подземне конструкције 3.semester Compulsory
3.5.4.ДГ.1К Санација, реконструкција и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 3.semester Elective
3.5.4.ДГ.2К Санација, реконструкција и одржавање зиданих и дрвених конструкција 3.semester Elective
3.5.4.ДГ.3К Геоинформациони системи 3.semester Elective
3.5.4.ДГ.4К Управљање квалитетом у грађевинарству 3.semester Elective
4.1.5.ДГ Student's Internship 4.semester Compulsory
4.2.10.ДГ Студијски истраживачки рад на припреми дипломског рада 4.semester Compulsory
4.3.15.ДГ Дипломски рад 4.semester Compulsory