Study Constructions 2014. Civil engineering, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
5.1.8.ОГК Статика конструкциај 1 5.semester Compulsory
5.2.6.ОГК Теорија бетонских конструкција 5.semester Compulsory
5.3.5.ОГК Металне конструкције 5.semester Compulsory
5.4.6.ОГК Дрвене и зидане конструкције 5.semester Compulsory
5.5.2.ОГК.1 Технологија бетона 5.semester Elective
5.5.2.ОГК.2 Савремени материјали у грађевинарству 5.semester Elective
5.6.2.ОГК.1 Завршни радови и инсталације 5.semester Elective
5.6.2.ОГК.2 Хидротехнички инфраструктурни системи 5.semester Elective
6.1.6.ОГК Статика конструкциај 2 6.semester Compulsory
6.2.6.ОГК Пројектовање и грађење бетонских конструкција 6.semester Compulsory
6.3.5.ОГК Металне конструкције 2 6.semester Compulsory
6.4.5.ОГК Мерење и вредновање радова у грађевинарству 6.semester Compulsory
6.5.7.ОГК Фундирање 6.semester Compulsory
6.6.2.ОГК Student's Internship 6.semester Compulsory
7.1.6.ОГК Динамика конструкција и земљотресно инжењерство 7.semester Compulsory
7.2.5.ОГК Методе планирања у грађевинарству 7.semester Compulsory
7.3.4.ОГК Теорија плоча и љуски 7.semester Compulsory
7.4.4.ОГК Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2 7.semester Compulsory
7.5.4.ОГК Претходно напрегнут бетон 7.semester Compulsory
7.6.2.ОГК.1 Примена рачунара у пројектовању конструкција 7.semester Elective
7.6.2.ОГК.2 Еластопластична анализа линијских система 7.semester Elective
7.7.5.ОГК.1 Стабилност конструкција 7.semester Elective
7.7.5.ОГК.2 Основе спрегнутих конструкција 7.semester Elective
8.1.5.ОГК Металне конструкције у зградарству 8.semester Compulsory
8.2.4.ОГК.1 Испитивање конструкција и основе експерименталних метода 8.semester Elective
8.2.4.ОГК.2 Специјални проблеми фундирања 8.semester Elective
8.2.4.ОГК.3 Метод коначних елемената 8.semester Elective
8.3.3.ОГК.1 Технологија грађења бетонских конструкција 8.semester Elective
8.3.3.ОГК.2 Специјалне металне конструкције 8.semester Elective
8.4.3.ОГК.1 Лепљене ламелиране дрвене конструкције 8.semester Elective
8.4.3.ОГК.2 Технологија производње металних конструкција 8.semester Elective
8.5.3.ОГК.1 Управљање пројектима у грађевинарству 8.semester Elective
8.5.3.ОГК.2 Спрегнуте конструкције од бетона и челика 8.semester Elective
8.6.12.ОГК Синтезни пројекат 8.semester Compulsory
5.6.2.ОГК.1 Завршни радови и инсталације (водовод и канализација); 5.semester Elective
5.6.2.ОГК.1 Завршни радови и инсталације (електро инсталације); 5.semester Elective
5.6.2.ОГК.1 Завршни радови и инсталације (машинске инсталације); 5.semester Elective