Study Computer Engineerin 2004. Electrical and Computer Engineering, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
7.1.4 Програмски преводиоци 1 7.semester Compulsory
7.2.4 Нумеричка анализа и дискретна математика 7.semester Compulsory
7.3.4 Информациони системи 2 7.semester Compulsory
7.4.4 Computer graphics 7.semester Compulsory
7.5.5 Базе података 2 7.semester Compulsory
7.6.2 Практикум из Рачунарске графике 7.semester Elective
7.6.2 Практикум из Нумеричке анализе и дискретне математике 7.semester Elective
7.6.2 Практикум из Информационих система 7.semester Elective
7.7.2 Практикум из Рачунарске графике 7.semester Elective
7.7.2 Практикум из Нумеричке анализе и дискретне математике 7.semester Elective
7.7.2 Практикум из Информационих система 7.semester Elective
9.1.4 Заштита података 9.semester Compulsory
9.2.5 Infrastructure for e-commerce 9.semester Compulsory
9.3.4 Протоколи у телекомуникацијама 9.semester Compulsory
9.4.4 Савремени менаџмент 9.semester Compulsory
9.5.5 Student's Internship 9.semester Compulsory
9.6.3 Практикум из Инфраструктуре за електронско пословање 9.semester Elective
9.6.3 Практикум из Заштите података 9.semester Elective
9.6.3 Интеракција човек-рачунар 9.semester Elective
8.1.5 Програмски преводиоци 2 8.semester Compulsory
8.2.4 Сензори и претварачи 8.semester Compulsory
8.3.5 Комутациони системи 8.semester Compulsory
8.4.5 Development of Internet application 8.semester Compulsory
8.5.3 Практикум из Сензора и претварача 8.semester Elective
8.5.3 Практикум из Програмских преводиоца 8.semester Elective
8.5.3 Практикум из Програмирања Интернет апликација 8.semester Elective
8.6.3 Практикум из Сензора и претварача 8.semester Elective
8.6.3 Практикум из Програмских преводиоца 8.semester Elective
8.6.3 Практикум из Програмирања Интернет апликација 8.semester Elective
10.1.25 Дипломски рад 10.semester Compulsory