Study Road and city traffic 2008. Mechanical engineering, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.ДМ Нумеричка анализа и дискретна математика 1.semester Compulsory
1.2.5.ДМ Нови материјали 1.semester Compulsory
1.3.5.ДМ Пумпе вентилатори и компресори 1.semester Compulsory
1.4.5.ДМ Теорија обраде метала 1.semester Compulsory
1.5.5.ДМ.С1 Прописи у области саобраћаја 1.semester Elective
1.5.5.ДМ.С2 Теорија осцилација 1.semester Elective
2.1.5.ДМ.С1 Друмски и градски јавни саобраћај 2.semester Compulsory
2.2.5.ДМ.С1 Саобраћајни инфраструктурни системи 2.semester Compulsory
2.3.5.ДМ.С1 Вештачење у саобраћају 2.semester Elective
2.3.5.ДМ.С2 Објекти и опрема за одржавање возила 2.semester Elective
2.4.5.ДМ.С1 Друмска возила 2.semester Elective
2.4.5.ДМ.С2 Екологија друмских возила 2.semester Elective
2.5.5.ДМ.С1 Електричне машине и инсталације 2.semester Elective
2.5.5.ДМ.С2 Саобраћај и окружење 2.semester Elective
3.1.5.ДМ.С1 Организација саобраћаја 3.semester Compulsory
3.2.5.ДМ.С1 Механизација претовара 3.semester Elective
3.2.5.ДМ.С2 Репарација делова 3.semester Elective
3.3.5.ДМ.С1 Технологија транспорта 3.semester Compulsory
3.4.5.ДМ.С1 Превоз опасних материја 3.semester Compulsory
3.5.5.ДМ.С1 Грејање и климатизација возила 3.semester Elective
3.5.5.ДМ.С2 Комфорност возила за јавни превоз путника 3.semester Elective
4.1.5.ДМ Student's Internship 4.semester Compulsory
4.2.20.ДМ Студијски истраживачки рад (везано са дипломским-Master thesis workом); 4.semester Compulsory
4.3.0.ДМ Израда и одбрана дипломског-Master thesis workа 4.semester Compulsory