Study Environmental Protection 2004. Mining, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
7.1.6 Бука и вибрације 7.semester Compulsory
7.2.4 Пожари и експлозије 7.semester Compulsory
7.3.6 Вентилација и климатизација 7.semester Compulsory
7.3.6 Увод у методологију научно-истраживачког рада 7.semester Compulsory
7.4.4 Припрема минералних сировина 7.semester Compulsory
7.5.5 Мерење и контрола загађења 7.semester Compulsory
8.2.4 Екотоксикологија 8.semester Compulsory
8.3.4 Рекултивација деградираног земљишта 8.semester Compulsory
8.4.5 Процесни апарати за заштиту животне средине 8.semester Compulsory
8.5.6 Трусна подручја и заштита 8.semester Elective
8.5.6 Ревитализација и регенерација околине 8.semester Elective
8.1.6 Заштита при експлоатацији минералних сировина 8.semester Compulsory
9.1.6 Одводњавање јаловишта и заштита животне средине 9.semester Compulsory
9.2.6 Пројектовање система животне средине 9.semester Compulsory
9.3.6 Економика и менаџмент 9.semester Compulsory
9.4.2 Правни аспекти животне средине 9.semester Compulsory
9.5.4 Аутоматизација технолошких процеса 9.semester Compulsory
10.6.25 Дипломски испит 10.semester Compulsory