Study Mining engineering 2014. Mining engineering, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.7.ОР Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.5.ОР Физика 1.semester Compulsory
1.3.7.ОР Општа хемија 1.semester Compulsory
1.5.5.ОР Механика 1 1.semester Compulsory
1.4.3.ОР.1 Основи примене рачунара 1 1.semester Elective
1.4.3.ОР.2 Информатика 1 1.semester Elective
1.6.3.ОР.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.6.3.ОР.2 Руски језик 1 1.semester Elective
2.1.4.ОР.1 Основи примене рачунара 2 2.semester Elective
2.1.4.ОР.2 Информатика 2 2.semester Elective
2.7.3.ОР.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.7.3.ОР.2 Руски језик 2 2.semester Elective
2.2.7.ОР Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.5.ОР Основи машинства 2.semester Compulsory
2.4.5.ОР Основи рударства 2.semester Compulsory
2.5.3.ОР Инжењерска геологија 2.semester Compulsory
2.6.3.ОР Отпорност материјала 2.semester Compulsory
3.1.4.ОР.1 Основи еколошког инжењерства 3.semester Elective
3.1.4.ОР.2 Основи хидрогеологије 3.semester Elective
3.2.5.ОР.1 Електротехника 3.semester Elective
3.2.5.ОР.2 Електротехника, машине и уређаји 3.semester Elective
3.3.5.ОР Механика 2 3.semester Compulsory
3.4.5.ОР Нацртна геометрија 3.semester Compulsory
3.5.6.ОР Технологија рударског материјала 3.semester Compulsory
3.6.5.ОР Минерaлогија 3.semester Compulsory
4.1.5.ОР Истражни радови 4.semester Compulsory
4.2.6.ОР Лежишта минералних сировина са основама петрографије 4.semester Compulsory
4.3.7.ОР Геодезија са рударским мерењима 4.semester Compulsory
4.5.6.ОР Механика тла 4.semester Compulsory
4.4.6.ОР.1 Термодинамика 4.semester Elective
4.4.6.ОР.2 Термоенергетски процеси 4.semester Elective
5.2.6.ОР.1 Транспорт и извоз 5.semester Elective
5.2.6.ОР.2 Механика флуида 5.semester Elective
5.1.6.ОР Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта 5.semester Compulsory
5.3.5.ОР Истражно бушење 5.semester Compulsory
5.4.7.ОР Израда јамских просторија 5.semester Compulsory
5.5.6.ОР Технологија бушења и минирања 5.semester Compulsory
6.1.6.ОР Технологија површинске експлоатације 6.semester Compulsory
6.2.4.ОР Грађевинарство у рударству 6.semester Compulsory
6.3.4.ОР Инжењерска економија 6.semester Compulsory
6.4.5.ОР Одводњавање рудника 6.semester Compulsory
6.5.5.ОР Механика стена 6.semester Compulsory
6.6.6.ОР Припрема минераних сировина 6.semester Compulsory
7.1.7.ОР Технологија подземне експлоатације слојевитих лежишта 7.semester Compulsory
7.2.5.ОР Техничка заштита 7.semester Compulsory
7.3.7.ОР Пројектовање површинских копова 7.semester Compulsory
7.4.6.ОР Менаџмент у техници 7.semester Compulsory
7.5.5.ОР.1 Стабилност и санација косина 7.semester Elective
7.5.5.ОР.2 Законска регулатива у рударству 7.semester Elective
8.1.5.ОР.1 Затварање рудника 8.semester Elective
8.1.5.ОР.2 Методе експлоатације украсног камена 8.semester Elective
8.2.5.ОР Вентилација рудника 8.semester Compulsory
8.3.5.ОР Машине и уређаји у експлоатације лежишта минералних сировина 8.semester Compulsory
8.4.6.ОР Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 8.semester Compulsory
8.5.4.ОР Student's Internship 8.semester Compulsory
8.6.5.ОР Завршни рад 8.semester Compulsory