Study Industrial Engineering 2014. Industrial Engineering, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5. И Математика 1 1.semester Compulsory
1.2.5.И Инжењерски материјали 1.semester Compulsory
1.3.5.И Основи механике 1.semester Compulsory
1.4.4.И.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.4.4.И.2 Руски језик 1 1.semester Elective
1.5.5.ДМ Планирање и припрема производње 1.semester Compulsory
2.1.5.И Физика и мерење 2.semester Compulsory
2.2.5.И Инжењерска графика 2.semester Compulsory
2.3.4.И Испитивање и примена материјала 2.semester Compulsory
2.5.4.И Апликативни софтвери у инжењерству 2.semester Compulsory
2.4.4.И.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.4.4.И.1 Руски језик 2 2.semester Elective
3.1.5.И Механика материјала 3.semester Compulsory
3.2.6.И Радни процеси и средства рада 3.semester Compulsory
3.3.5.И Производни системи 3.semester Compulsory
3.4.4.И.1 Одржавање средстава рада 3.semester Elective
3.4.4.И.2 Обрадне технологије 3.semester Elective
3.5.4.И.1 Производне технологије 3.semester Elective
3.5.4.И.2 Информациони системи у производњи 3.semester Elective
4.1.4.И Електротехника са електроником 4.semester Compulsory
4.2.4.И Структура индустријских система 4.semester Compulsory
4.3.5.И Процеси у металургији и хемијској индустрији 4.semester Compulsory
4.4.5.И Логистика предузећа 4.semester Compulsory
4.5.4.И.1 Трибологија у индустрији 4.semester Elective
4.5.4.И.2 Неконвенцијалне обраде 4.semester Elective
5.1.5.И Технологија рециклаже материјала 5.semester Compulsory
5.2.5.И Управљање транспортом 5.semester Compulsory
5.3.5.И Елементи машина у индустријским постројењима 5.semester Compulsory
5.4.5.И Металне конструкције 5.semester Compulsory
5.5.5.И.1 Аутоматизација производних процеса 5.semester Elective
5.5.5.И.2 Аутоматске линије 5.semester Elective
6.1.5.И Транспортна средства у индустрији 6.semester Compulsory
6.2.5.И Хидропнеуматска техника 6.semester Compulsory
6.3.5.И Управљање техничким системима 6.semester Compulsory
6.4.4.И.1 Економика предузећа 6.semester Elective
6.4.4.И.2 Финансијско пословање 6.semester Elective
6.5.4.И.1 Савремени термотехнички системи 6.semester Elective
6.5.4.И.2 Инжењеринг савремених алтеранативних енергетских система 6.semester Elective
7.1.4.И Непрекидни транспорт у индустријским системима 7.semester Compulsory
7.2.4.И.1 Индустријска роботика 7.semester Elective
7.2.4.И.2 Мехатроника 7.semester Elective
7.3.4.И.1 Обновљиви извори енергије 7.semester Elective
7.3.4.И.2 Енергетска ефикасност у зградарству 7.semester Elective
7.4.5.И.1 Процеси трансфера технологије 7.semester Elective
7.4.5.И.2 Теорија одлучивања 7.semester Elective
7.5.5.И.1 Мерења и контрола 7.semester Elective
7.5.5.И.2 Управљање квалитетом 7.semester Elective
8.1.4.И Индустријски менаџмент 8.semester Compulsory
8.2.5.И.1 Технологија малосеријске производње 8.semester Elective
8.2.5.И.2 Машине и уређаји за ПОД 8.semester Elective
8.3.4.И.1 Енергетска ефикасност у индустрији 8.semester Elective
8.3.4.И.2 Инжењеринг енергетских система 8.semester Elective
8.4.4.И Student's Internship 8.semester Compulsory
8.5.10.И Завршни рад 8.semester Compulsory