Study Mining engineering 2008. Mining engineering, master two-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.4.МР Технологија бушења и минирања 1.semester Compulsory
1.2.3.МР Истражно бушење 1.semester Compulsory
1.3.4.МР Технологија подземне експлоатације слојевитих лежишта 1.semester Compulsory
1.4.6.МР Математика 3 1.semester Compulsory
1.5.6.МР Менаџмент у техници 1.semester Compulsory
2.1.3.МР Грађевинарство у рударству 2.semester Compulsory
3.4.4.МР Аутоматика технолошких процеса 3.semester Compulsory
3.5.4.МР Оптимизација и планирање површинских копова 3.semester Compulsory
3.6.4.МР Student's Internship 3.semester Compulsory
3.2.8.МР Механика стена и подземне конструкцује 3.semester Compulsory
3.3.4.МР Машине и уређаји у експлоатацији лежишта минералних сировина 3.semester Compulsory
2.5.5.МР.2 Допрема репроматеријала и превоз радника 2.semester Elective
4.1.0.МР Студијски истраживачки рад 4.semester Compulsory
2.2.4.МР Методологија научно истраживачког рада 2.semester Compulsory
2.3.3.МР Организација рударске производње 2.semester Compulsory
2.4.4.МР.1 Трајно затварање рудника 2.semester Elective
2.4.4.МР.2 Економска оцена рудника 2.semester Elective
2.5.5.МР.1 Управљање пројектима 2.semester Elective
3.1.6.МР Пројектовање рудника 3.semester Compulsory
4.1.1.МР Дипломски рад 4.semester Compulsory