Наставни предмет Санација, реконструкција и одржавање зиданих и дрвених конструкција

Санација, реконструкција и одржавање зиданих и дрвених конструкција

Наставни план.

Предметни материјал