Наставни предмет Завршни рад - Израда и одбрана рада